Włochy, społeczno-kulturowe znaczenie wolontariatu w dziedzinie zdrowia i pracy socjalnej

Znaczenie wolontariatu we włoskiej tkance zbiorowej: wśród najważniejszych modeli szkoleniowych są stowarzyszenia takie jak Federavo, Narodowa Federacja Stowarzyszeń Ochotników Opieki Zdrowotnej, Lilt, Włoska Liga Walki z Nowotworami oraz Fcp, Federacja Opieki Paliatywnej, które stanowią atut dla wszystkich organizacji, które chcą wzmocnić swoje praktyki szkoleniowe i rozwinąć profile wolontariuszy w określonych umiejętnościach potrzebnych do różnych ról i działań

Wolontariat w zakresie zdrowia i opieki społecznej: centralne miejsce szkoleń

Szkolenie wolontariuszy zajmujących się zdrowiem zawsze odgrywało bardzo ważną rolę w doświadczeniu osób rozpoczynających wolontariat oraz tych, którzy robiąc to już od jakiegoś czasu potrzebują chwil wsparcia i doskonalenia swoich umiejętności.

Zwłaszcza w ostatniej dekadzie towarzyszył wzrostowi organizacji w odczytywaniu zmian w systemie zdrowia i opieki społecznej, w interpretacji własnej solidarności i funkcji pomocniczej oraz w dywersyfikacji działań i usług oraz poszerzaniu kontekstów interwencji, często eksperymentując z nowymi praktykami w działalności operacyjnej, we współpracy ze strukturami ochrony zdrowia i promowaniu polityk, które są bardziej dostosowane do rzeczywistych potrzeb i problemów ludzi (Wolontariat w ochronie zdrowia nr 3 2015 V Dossier)

Jest to bardzo wybiórcza i kwalifikacyjna procedura, polegająca na zostaniu wolontariuszem w opiece zdrowotnej, ze względu na delikatność użytkowników, cierpienie, chorobę, śmierć, poczucie frustracji oraz z powodu odpowiedzialności zawodowej wobec chorego na część personelu medycznego i służby zdrowia oraz wolontariuszy.

Co więcej, jest to proces szkoleniowy, którego celem jest ochrona wolontariusza, ze względu na wysokie ryzyko emocjonalnego zaangażowania i stresu psychologicznego, z którym może się zmierzyć, jeśli nie zostanie odpowiednio przygotowany, a co gorsza, jeśli zostanie sam (Paola Atzei, szefowa szkolenia VOLABO oraz obszar rozwoju umiejętności, dotyczący znaczenia szkoleń w zakresie wolontariatu zdrowotnego i socjalno-zdrowotnego).

Wolontariusze służby zdrowia w ścisłym tego słowa znaczeniu wykonują bardzo dużo pracy zewnętrznej: organizują pobranie krwi, transport chorych, pomoc w nagłych wypadkach oraz szkolenia interwencyjne.

ORIENTACJA I WYBÓR WOLONTARIUSZA ZDROWIA

Od samego początku bardzo dokładnie bada się predyspozycje aspirującego wolontariusza, poprzez jego motywacje, oczekiwania, predyspozycje i umiejętności miękkie.

Szkolenie jest zwykle poprzedzone kognitywnym wywiadem selekcyjnym, podczas którego badane są: szkolenie podstawowe, wszelkie wcześniejsze doświadczenia szkoleniowe oraz motywacje, które skłaniają aspirującego wolontariusza zdrowotnego do wolontariatu, jego postrzeganie wymiaru relacyjnego jako osobliwości oraz wartość dodana aktywnego obywatelstwa dla budowy dobra wspólnego i tzw. kapitału społecznego.

CELE SZKOLENIA Z WOLONTARIATU

  • zapoznają ich z historią, wartościami, regulaminami lub kodeksem etycznym i zachowaniem stowarzyszenia lub organizacji, dla których będą działać
  • skłonić aspirujących wolontariuszy do refleksji nad własnymi motywacjami i oczekiwaniami;
  • nauczenie się umiejętności radzenia sobie w sytuacjach i związkach z dużym zaangażowaniem emocjonalnym, umiejętność pogodzenia się z ograniczeniami swojej roli w obliczu choroby i śmierci oraz poszanowania innych ról;

Nieustanne szkolenie, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wolontariusze są na bieżąco z kwestiami techniczno-specjalistycznymi oraz metodologiami interwencji, ma na celu zaspokojenie najczęściej wyrażanych potrzeb wolontariuszy, aby mieć przestrzeń do przechowywania ich doświadczeń emocjonalnych, indywidualnych i rozwój grupy, który utrzymuje codzienne zaangażowanie kwalifikowane w harmonii z wartością i znaczeniem doświadczenia wolontariackiego oraz wzmacnia poczucie przynależności i pracy zespołowej.

WOLONTARIAT, DOŚWIADCZENIE STAŻE

Po zakończeniu szkolenia rozpoczyna się bezpośrednia praktyka „w terenie”, prowadzona przez opiekuna lub koordynatora, w celu wspierania aspirującego wolontariusza w praktycznym wykorzystaniu umiejętności, w krytycznych momentach praktycznych, emocjonalnych i relacyjnych oraz w weryfikacji wraz z nim/nią postęp doświadczenia, wzrost i świadomość ograniczeń i potencjału jego/jej roli, z ostatecznym celem ostatecznego porównania, czy jest on/ona nadaje się do kontynuowania i w jakim działaniu lub usługa (Film, „Involuntary Off – The Examination”, 2022).

DOBROWOLNY WE WŁOSZECH ZNACZENIE NOWYCH INTERWENCJI SZKOLENIOWYCH

Nowe problemy zdrowotne i społeczne, które stale nas przenikają, doprowadziły do ​​ponownej oceny granic nowych interwencji szkoleniowych, nowych tematów i metod, które należy eksperymentować w celu szkolenia wolontariuszy zajmujących się zdrowiem i zdrowiem społecznym, z wglądem w określone kwestie, takie jak

  • indywidualna i społeczna odporność, upodmiotowienie, samopomoc dla osoby chorej i jej sieci relacji, ale także dla wolontariuszy, organizacji non-profit oraz pracowników służby zdrowia i opieki społecznej;
  • podejście do zdrowia i choroby w kulturach imigrantów: mediacja i wielokulturowość w kontekście zdrowia i opieki;
  • opieka paliatywna jako paradygmat nowych systemów opieki społecznej oraz szacunkowa liczba co najmniej czterech tysięcy wolontariuszy zaangażowanych w deszpitalizację opieki, humanizacji i godności osoby chorej i rodziny;
  • wolontariat dla opiekuna nieformalnego: opieka nad opiekunem.

Wolontariat otwiera umysł, stymuluje dialog, refleksję, a przede wszystkim zwiększa empatię wobec tych, którzy nie mają takiego szczęścia jak my.

Odpowiednie szkolenie sprawia, że ​​wolontariusz jest nieocenionym zasobem społeczności zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Autor artykułu:  dr. Letizia Ciabattoni

Referencje:

Vdossier, „L'importanza della formazione permanente per il volontariato sanitario e social-sanitario”, 07

https://www.retisolidali.it/formazione-del-volontariato-sanitario/

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=curePalliativeTerapiaDolore&id=5558&lingua=italiano&menu=terapia

https://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=100280

https://cri.it/cosa-facciamo/salute/formazione/

https://www.cvs-omegna.it/formazione/

https://www.sos-sona.it/formazione/

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2022/05/volontari-non-si-nasce-si-diventa-con-passione-e-formazione-arriva-il-film-per-la-tv-involontaria-of.html

Czytaj także:

Emergency Live jeszcze bardziej…Live: Pobierz nową darmową aplikację swojej gazety na iOS i Androida

Niepokój: uczucie zdenerwowania, zmartwienia lub niepokoju

Strażacy / Piromania i obsesja na punkcie ognia: profil i diagnoza osób z tym zaburzeniem

Wahanie podczas jazdy: mówimy o amaksofobii, strachu przed prowadzeniem samochodu

Bezpieczeństwo ratowników: wskaźniki PTSD (zespół stresu pourazowego) u strażaków

Może Ci się spodobać