Seminarium internetowe PEERS i NSAI mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa CBRN-E w Europie

Zwiększanie europejskiej gotowości i reagowania na CBRN-E poprzez normalizację

Irlandzki Narodowy Urząd Normalizacyjny (NSAI) i projekt PracticE Ecosystem for Standards (PEERS) wspólnie organizują seminarium internetowe, które odbędzie się 12 grudnia 2023 r. zatytułowane „Zwiększanie gotowości i zdolności reagowania na CBRN-E poprzez standaryzację”. Celem seminarium internetowego jest zaprezentowanie bieżących europejskich wysiłków w zakresie badań i normalizacji w zakresie CBRN-E, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa obywateli i społeczeństwa.

Otwarte dla członków krajowych organów normalizacyjnych i osób udzielających pierwszej pomocy, takich jak funkcjonariusze policji, strażakówi ratownikami medycznymi zaangażowanymi w reagowanie na incydenty CBRN-E, wydarzenie stanowi platformę do wymiany spostrzeżeń i wspierania współpracy.

PEERS, projekt „Horyzont Europa”, ma na celu wzmocnienie polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego i ochrony. Projekt kładzie nacisk na ekosystemy kierowane przez praktyków i procesy przednormatywne. Zróżnicowany zespół specjalistów w ramach PEERS współpracuje, aby spełnić oczekiwania decydentów i praktyków, napędzając transformacyjne zmiany w europejskim krajobrazie CBRN-E.

Kluczowym elementem tej inicjatywy jest utworzenie w ramach projektu PEERS kompleksowej mapy zbiorów danych. Mapa ta obejmuje szeroki zakres danych, oferując istotne mapowanie krajobrazu zainteresowanych stron, standardów oraz produktów i usług CBRN-E.

Prace w ramach projektu PEERS dotyczące CBRN-E

Źródło

NSA

Może Ci się spodobać