Kobiety na pierwszej linii frontu: bohaterstwo kobiet i przywództwo w globalnych sytuacjach kryzysowych

Pozytywny wpływ na społeczności poprzez zwiększenie udziału kobiet

Znaczenie udziału kobiet

Udział kobiet w sytuacjach awaryjnych jest fundamentalny. Reprezentowanie 50 procent populacjiw które kobiety muszą się zaangażować procesy decyzyjne które mają wpływ na ich życie, zwłaszcza w sytuacjach bezbronnych, takich jak sytuacje kryzysowe humanitarne.

Pokonanie męskiej dominacji

W sytuacjach kryzysowych tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn należy o tym koniecznie zadbać potrzeby i prawa kobiet nie są ignorowane ani zaniedbywane. Udział kobiet poprawia jakość życia nie tylko samych kobiet, ale całej społeczności. Jednym z przykładów był huragan Matthew na Haiti, gdzie kobiety odegrały kluczową rolę w reagowaniu na katastrofy.

Wzmocnienie i zmiana

Przywództwo kobiet może zmienić życie kobiet, przełamując bariery i stereotypów związanych z płcią i promowanie wzmacniania pozycji kobiet. Może poprawić włączenie społeczne w kontekstach, w których zbyt często dyskryminacja jest nadal bronioną plagą.

Źródło

actionaid.it

Może Ci się spodobać