Włoski Czerwony Krzyż na pierwszej linii frontu w walce z przemocą wobec kobiet

Stałe zaangażowanie w zmiany kulturowe i ochronę kobiet

Alarmujące zjawisko przemocy wobec kobiet

Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet rzuca światło na niepokojącą rzeczywistość: od początku roku zginęło 107 kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Ta tragiczna i niedopuszczalna liczba podkreśla pilność głębokiej zmiany kulturowej w świecie, w którym 1 na 3 kobiety doświadcza przemocy, a jedynie 14% ofiar zgłasza przemoc.

Rola Włoskiego Czerwonego Krzyża

Dziś Włoski Czerwony Krzyż (MKCK) przyłącza się do światowego wezwania do zwalczania przemocy wobec kobiet. Organizacja, przy wsparciu swojego Prezydenta Valastro, podkreśla znaczenie zbiorowej odpowiedzialności w walce z tym zjawiskiem. CRI, poprzez swoje centra i punkty przeciwdziałania przemocy rozmieszczone w całym kraju, oferuje istotne wsparcie kobietom, które doświadczyły przemocy.

Wsparcie i pomoc kobietom w trudnej sytuacji

Ośrodki CRI są kluczowymi punktami kontrolnymi dla kobiet będących ofiarami przemocy. Te bezpieczne miejsca zapewniają pomoc psychologiczną, zdrowotną, prawną i ekonomiczną oraz są niezbędne w prowadzeniu kobiet przez ścieżki zgłaszania się i samostanowienia. Organizacja odgrywa kluczową rolę w oferowaniu pomocy i ochrony, pokazując, że zwalczanie przemocy ze względu na płeć jest obowiązkiem każdego.

Edukacja i zasięg

CRI przeznacza znaczne zasoby na inicjatywy edukacyjne, szczególnie skierowane do młodzieży, aby promować równość płci i pozytywny rozwój jako czynniki zmian w społeczności. Tylko w roku szkolnym 2022/2023 w działaniach edukacyjnych, których celem było zwiększenie ich świadomości i zaangażowania przeciwko przemocy wobec kobiet, wzięło udział ponad 24 tysiące uczniów.

Zbiórka pieniędzy na wsparcie wolontariuszek

CRI niedawno uruchomiło a wysiłek zbierania funduszy wspieranie wolontariuszy i wolontariuszy, którzy niestrudzenie pracują na terytoriach, aby pomóc najbardziej potrzebującym kobietom. Celem tej zbiórki pieniędzy jest wzmocnienie sieci wsparcia i zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do kontynuowania tej kluczowej bitwy.

Wspólne zaangażowanie na rzecz przyszłości bez przemocy

Walka z przemocą wobec kobiet wymaga stałego i wspólnego zaangażowania wszystkich członków społeczeństwa. Przykład Włoskiego Czerwonego Krzyża pokazuje, że poprzez edukację, wsparcie i podnoszenie świadomości można doprowadzić do zmian kulturowych i zapewnić wszystkim kobietom bezpieczną i wolną od przemocy przyszłość.

Obrazy

Wikipedia

Źródło

Włoski Czerwony Krzyż

Może Ci się spodobać