Najlepsze urządzenia pogotowia 10

Kiedy zbliża się nagły wypadek, a szpital jest za daleko, karetki ratują życie w drodze. Na pogotowie ratunkowe wysyłane są pierwsze służby ratownicze.

Te karetki są w pełni wyposażone, aby poradzić sobie w każdej sytuacji: czy to udar, upadek ze schodów, czy rana po strzale. Ale czy wiesz, jakie wyposażenie znajduje się w tych pojazdach, które przywracają ludzi na skraj śmierci? Oprócz akumulatorów o dużej wytrzymałości, które sprawiają, że pojazdy działają, poniżej znajduje się wyposażenie, które zawsze znajdzie się w karetce:

1) Monitor EKG i defibrylator

Monitor EKG monitoruje parametry życiowe transportowanego pacjenta. Defibrylator służy do stabilizacji serca przechodzącego zatrzymanie akcji serca lub w celu ożywienia chorego na wypadek awarii.

Deska kręgosłupa jest niezbędna, gdy pacjent wydaje się wykazywać uszkodzenie kręgosłupa. Na przykład zdarza się to często w wypadkach drogowych.

2) Tablica kręgosłupa

Ten sprzęt zapewnia system unieruchomienie i transport pacjenta z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Płyta kręgosłupa pozwala pierwszym ratownikom podnieść pacjenta podczas ekstrakcji lub transportu w trudnych warunkach.

3) Wentylatory transportowe

Transport automatyczny Wentylator mechaniczny to urządzenie przeznaczone do zastąpienia worków (wentylacja ręczna), gdy pacjent, który nie może samodzielnie oddychać, jest przenoszony do szpitala.

Jednostki odsysające są przydatne, gdy pacjent jest stary lub brał udział w wypadkach, które spowodowały wymioty lub krwawienia.

4) Jednostka ssąca

A jednostka ssąca wchodzi w życie, gdy pacjent krwawi wewnętrznie i potrzebuje budynku presja na ważne narządy, które mają być zwolnione. Służy również do usuwania płynów zgromadzonych w ciele lub jamie ustnej oraz w sytuacjach, które wymagają pomocy w karetce pogotowia przed dotarciem do szpitala.

5) Pompy strzykawkowe do infuzji

Pompa strzykawkowa do infuzji (lub pobierania) to sprzęt, który może infuzję lub pobrać ciecz do ciała pacjenta lub z niego, przy określonym natężeniu przepływu z kontrolowanymi docelowymi objętościami.

Łóżeczka dziecięce są sercem samej karetki. Są niezbędne w rodzaju reakcji. Jest to łóżeczko, które przyjmuje pacjenta i zapewnia mu bezpieczeństwo oraz umożliwia transport go z miejsca nagłego wypadku do karetki pogotowia.

6) Łóżeczko, rolki do przenoszenia pacjenta i fotel pogotowia

Łóżeczka dziecięce są bardzo przydatne, gdy pacjent znajduje się na wyższym piętrze budynku, nie może się poruszać lub może pogorszyć się wraz z ruchem. Pacjenci z urazami kręgosłupa otrzymują specjalne płyty podtrzymujące kręgosłup i kołnierze podczas transportu. Rolki przesuwające są ważne, jeśli pacjent nie jest traumatyczny, ale nie jest w stanie poruszać się własnymi nogami. Jednak najczęściej używanym urządzeniem transportowym z domu pacjenta na tył karetki jest fotel pogotowia.

7) Nebulizator

Nebulizator ma na celu odparowanie płynnego leku we mgle, aby pacjent mógł go wdychać w drodze do szpitala. Jest to stosowane, gdy lek należy podać krytycznie pacjentowi w celu natychmiastowej ulgi.

Jednostka tlenowa to kolejne niezbędne urządzenie, które umożliwia dostarczanie tlenu potrzebującym pacjentom

8) Jednostki zaopatrzenia w tlen

Jednostki zaopatrzenia w tlen są jednym z najważniejszych elementów karetki pogotowia, ponieważ można je stosować u osób, które przeżyły pożar, pacjentów z trudnościami w oddychaniu, takich jak astma, lub w celu ożywienia zapadniętego pacjenta.

9) Sphygmomanometer

Sphygmo jest typowym przyrządem do pomiaru ciśnienia krwi. Składa się z nadmuchiwanego gumowego mankietu, który jest nakładany na ramię i połączony ze sprężyną w mechanicznym manometrze, obok skali z podziałką, umożliwiając określenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi poprzez zwiększenie i stopniowe zwalnianie ciśnienia w mankiecie. To urządzenie służy do pomiaru ciśnienia krwi pacjenta wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej.
Osobliwością niektórych szyn jest to, że dostosowują się one do kończyn i unikają dalszych obrażeń.

10) Ratuj szyny i bandaże

Obecność na pokładzie karetki tych przedmiotów jest normalna. Dzięki nim unieruchomienie stawów jest wydajne i łatwe. Najczęstsze szyny mają różne kształty i miary, dzięki czemu mogą najlepiej dostosować się do złamanych lub skręconych stawów.

Wyjaśnione powyżej urządzenia to dziesięć najważniejszych części karetki pogotowia. Istnieje jednak wiele innych, które pomagają pacjentom ustabilizować się, dopóki nie zostaną przewiezieni do centrum ratunkowego lub szpitala.

Są to podstawowe urządzenia, które można znaleźć w każdej karetce na świecie. Czasami można znaleźć coś więcej, na przykład w karetkach pediatrycznych, lub coś innego, na przykład wewnątrz Karetki NCBR lub karetki przeciw zanieczyszczeniom.