przeglądanie Kategoria

Strażacy

Strażacy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapobieganie zagrożeniom są głównym tematem na żywo w nagłych wypadkach. Przeczytaj nasze opisy przypadków, historie i opinie dotyczące specjalistów zaangażowanych w niebezpieczne i niebezpieczne środowisko z pożarem i narażeniem chemicznym.

Pożary, wdychanie dymu i oparzenia: objawy, oznaki, zasada dziewięciu

Pożary są ważną przyczyną obrażeń, śmierci i szkód ekonomicznych. Uszkodzenia wywołane wdychaniem dymu prowadzą do dramatycznego pogorszenia śmiertelności pacjentów z oparzeniami: w takich przypadkach uszkodzenia spowodowane wdychaniem dymu są dodawane do uszkodzeń spowodowanych oparzeniami, często…