Mariani Fratelli przedstawia SMART AMBULANCE, karetkę przyszłości

Mariani Fratelli, SMART AMBULANCE, na REAS 2023 z nową perełką techniczną

Firma z siedzibą w Pistoi, historyczna marka na rynku włoskim, zawsze znana z doskonałości w myśleniu technicznym i rzemiośle, prezentuje na wystawie Montichiari najnowsze arcydzieło inżynierii Mauro Massai (CEO) i jego zespołu: SMART KARETKA POGOTOWIA

Zawsze łaskawy inż. Massai wyjaśnił działanie nowego ambulansu podczas zapowiedzi na Emergency Live z precyzją wiedzy osoby, która włożyła najwięcej wysiłku w jego konstrukcję.

Celem projektu jest utworzenie innowacyjnego systemu ratownictwa medycznego na ul deska pojazd wielofunkcyjny (właściwie SMART AMBULANCE), wyposażony w autonomię energetyczną i możliwości penetracji rozszerzone dzięki obecności drona na pokładzie. Będzie ona również działać jako antena radiowa do połączeń z siecią przewodową i do integracji sił polowych z interaktywną siatką, której innymi zwojami są zdalne centrum operacji medycznych, elektroniczny system kontroli ruchu, miejsce wypadku i wreszcie same osoby poszkodowane, jeśli są wyposażone w telefon komórkowy i potrafią z niego korzystać. Dokładniej, lista celów, jakie realizuje projekt, wygląda następująco:

  1. Aby zmaksymalizować możliwość dostępu ekipy ratowniczej do miejsca interwencji, należy zapewnić niezbędne środki pierwsza pomoc dla poszkodowanego/pacjenta, nawet jeśli znajduje się w miejscu niedostępnym bezpośrednio z pojazdu. W tym celu wykorzystanie drona ma charakter strategiczny, ponieważ może dostarczać ładunki składające się z leków, pomocy biomedycznych oraz identyfikować pozycje wzniesione, szybko prowadząc zespół ratunkowy do celu.
  2. Zapewnienie komunikacji w czasie rzeczywistym z innymi sąsiednimi służbami ratowniczymi i medycznymi, w celu jak najszybszego skierowania transportu osób poszkodowanych do najodpowiedniejszego dla ich konkretnego przypadku miejsca docelowego.
  3. Zapewnienie dostaw energii niezbędnej do pracy wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie sprzęt nawet wtedy, gdy czas interwencji jest szczególnie długi. W tym celu strategiczny jest wysoce wydajny i oszczędzający miejsce system paneli słonecznych umieszczony na dachu pojazdu z systemem automatycznego otwierania, który podwoi moc dostępną na postoju do łącznie 4 x 118 W, czyli ponad 450 Waty.
  4. Zapewnienie maksymalnej higieny pracy dzięki zastosowaniu nowych materiałów wyposażenia pojazdu, takich jak ABS ASA odporny na promieniowanie UV i dodatek antybakteryjny, które jednocześnie zmniejszają jego wagę, a także dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu odkażania powietrza krążącego w ambulansie, zintegrowanego z ambulansem system klimatyzacji przedziału sanitarnego na zasadzie fotokatalizy. Pojazd jest również wyposażony w nowy system utrzymywania podciśnienia w VS z absolutną filtracją HEPA, aby chronić kokpit przed przedostaniem się zanieczyszczeń i umożliwić załodze pracę w zaawansowanych warunkach bezpieczeństwa.
  5. Poprawa komfortu pacjentów i warunków pracy personelu medycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii automatyki domowej, które jednocześnie redukują hałas otoczenia za pomocą urządzeń znajdujących się obecnie jeszcze w fazie projektowania operacyjnego.
  6. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas mobilnych faz operacji poprzez wsparcie kierowcy pojazdu za pomocą innowacyjnej technologii HUD (Head Up Display), która integruje na jednym wyświetlaczu dane o trasie dostarczone przez centrum operacyjne SSR oraz lokalne dane dotyczące działania wszystkich wyposażenie pokładowe, w tym dron; wszystko pod kontrolą nowych paneli sterowania z 10-calowymi kolorowymi monitorami dotykowymi w przedziale medycznym i 7-calowym w kabinie kierowcy.
  7. Ograniczenie możliwości błędu ludzkiego ze strony zespołu medycznego poprzez zastosowanie zintegrowanego systemu monitorowania pacjenta, którego dane będą stale widoczne na jednym, dużym ekranie, integrującym także dane z kamer wewnętrznych i zewnętrznych, drona i żadnych kamer osobistych personelu medycznego.
  8. Nowy sprzęt zaprojektowany i zgodny z europejską normą EN 1789 – C, wykorzystujący zasady ergonomii i modułowości, które zapewniają elastyczność różnych aranżacji i kompozycji mebli wewnętrznych do opieki zdrowotnej, zarówno do przechowywania sprzętu elektromedycznego, jak i podstawowych urządzeń opieki zdrowotnej, zachowanie największej i najbezpieczniejszej możliwej wyspy leczenia pacjentów. Szczególnie innowacyjne są systemy szyn wpuszczanych do montażu stojaków na instrumenty zarówno po prawej stronie, jak i po stronie pawilonu oraz nowo opracowane szafki ścienne z opuszczanym otworem.

SMART AMBULANCE będzie technologicznym klejnotem zdolnym do skrócenia czasu interwencji, kluczowego dla ratowania życia, rozszerzenia swojego działania na miejsca, do których trudno dotrzeć i zlokalizować, przewidywania leczenia technikami telemedycznymi oraz interakcji z platformami inteligentnych miast, zwiększając bezpieczeństwo własne i innych pojazdów na drodze.

Dziękujemy inżynierowi Massai za ten wyczerpujący opis.

W tym momencie, przyjaciele Emergency Live, pozostaje tylko udać się do REAS, na stoisko Mariani Fratelli, aby zobaczyć to osobiście, a my tam będziemy, ponieważ każda poprawa możliwości ratowniczych jest sukcesem dla wszystkich.

Źródło

Marianiego Fratelli

Może Ci się spodobać