Poprawa jakości wentylacji podczas RKO

Manewr wentylacyjny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) to złożona interwencja, na którą wpływają różne czynniki związane z pacjentem, operatorem i środowiskiem

Naukowcy podkreślili znaczenie obiektywnego i wiarygodnego pomiaru jakości wentylacji podczas RKO w drodze badań naukowych

Celem badania, przeprowadzonego przez dr. Fausto D'Agostino, anestezjolog-resuscytator w Poliklinice „Campus Bio-Medico” w Rzymie, we współpracy z prof. Giuseppe Ristagno i profesorowie Felicja Eugenio Agró, Claudia Ferriegoi dr Paolo Petrosino, miała ocenić dokładność w ocenie kompetencji wentylacyjnych nabytych przez uczestników podczas zaawansowanego kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ALS). Aktywność została początkowo oceniona przez instruktorów kursu, a następnie potwierdzona pomiarami uzyskanymi za pomocą urządzenia ze sprzężeniem zwrotnym (EOlife®, Archeon Medical).

Badanie opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie Reanimacjaumożliwiło instruktorom ALS ocenę zarówno umiejętności wentylacji uczniów w oparciu o kryteria subiektywne (uniesienie klatki piersiowej manekina, częstotliwość wentylacji), jak i zgodnie z kryteriami obiektywnymi za pomocą urządzenia sprzężenia zwrotnego.

Kandydaci przeszli dwa 2-minutowe scenariusze symulacyjne manewrów RKO: jedna polegająca na wentylacji workiem za pomocą maski ze stosunkiem ucisków do wentylacji 30:2 (C:V) i druga poprzez udrożnienie dróg oddechowych rurką dotchawiczą z ciągłym uciskaniem klatki piersiowej i 1 wentylacją co 6 sekund (CCC+asynV).

Z ocen instruktorów wynika, że wszystkich 20 kandydatów uzyskało odpowiednie kompetencje w zakresie wentylacji, zarówno pod względem częstotliwości, jak i dostarczanej objętości (VT). Jednakże dane zmierzone przez urządzenie ze sprzężeniem zwrotnym wykazały parametry wentylacji niezgodne z obowiązującymi wytycznymi, z wyższą średnią VT (772±107 ml w 30:2 C:V i 657±54 ml w CCC+asynV) i niższą średnią częstotliwością ( 8± 1 min-1 w CCC+asynV). W szczególności mniej niż połowa kandydatów zapewniała wentylacje z prawidłową częstotliwością i tylko 5% z prawidłowym VT w cyklach 30:2 C:V, podczas gdy w cyklach CCC+asynV odsetek ten wynosił odpowiednio tylko 10% i 5%. Nie zaobserwowano różnic w jakości wentylacji, gdy dane były stratyfikowane według lekarzy i pielęgniarek lub według liczby leczonych rocznie zatrzymań krążenia (< 5 vs. 5-10 vs. > 10).

Wysokiej jakości wentylacja podczas RKO to umiejętność, której nabywanie rozpoczyna się od efektywnego szkolenia na kursach ALS. Zdolność instruktorów do dokładnej i obiektywnej oceny manewrów wentylacyjnych uczestników podczas symulacji kursu, a w razie potrzeby szybkiego wprowadzenia poprawek, ma kluczowe znaczenie dla rozwijania umiejętności przydatnych w rzeczywistych scenariuszach RKO. Jednakże obecnie dostępne są urządzenia służące do przekazywania informacji zwrotnej, które mogą skutecznie służyć temu celowi, i należy zachęcać do ich stosowania podczas kursów ALS, zamiast polegać wyłącznie na subiektywnej percepcji instruktorów.

Źródła

  • Komunikat prasowy Centro Formazione Medica
Może Ci się spodobać