Pokonanie nagłego aresztowania serca. Projekt szkolący społeczności świata!

Poprawa przeżycia z zatrzymaniem akcji serca to wspólny wysiłek. Osoby postronne muszą zostać przeszkolone i przygotowane do działania w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca (SCA). Kiedy nadejdzie połączenie alarmowe i skoordynowany system EMS dotrze do miejsca awaryjnego, istnieje stan neurologiczny, aby zwiększyć wskaźnik przeżycia.

Nagłe zatrzymanie akcji serca (SCA) jest najbardziej przerażającym problemem zdrowotnym, ponieważ uderza w ludzkie ciało bez wcześniejszych oznak. W tej dziedzinie urodziła się Citizen CPR Foundation Społeczność HEARTSafe: program przeznaczony do tworzenia społeczności bohaterów i ocalałych.

Projekt ma swoje korzenie w misji poprawy działania i reakcji na zatrzymanie akcji serca poprzez protokoły szkolenia, przygotowania i reakcji. Kryteria zawarte w programie w dniu zatrzymanie akcji serca „łańcuch przeżycia” zachęcać uczestniczącą społeczność do wprowadzenia w życie tego łańcucha przetrwania.

Ta część łańcucha jest bardzo ważna. Zawsze myślimy o nagłym wypadku jako o precyzyjnym i pragmatycznym przepływie: pogotowie, zadzwoń do EMS, wyślij do szpitala. Wiele razy nie doceniamy siły, jaką obserwatorzy mają w tym przepływie.

Działania wspierające łańcuch przeżycia mogą obejmować powszechne instrukcje RKO, defibrylatory publicznego dostępu, agresywne protokoły resuscytacji dla osób udzielających pierwszej pomocy i szpitali rejonowych. Społeczności, które dążą do „bezpieczeństwa serca”, muszą spełniać kryteria ustalone przez Citizen CPR Foundation.

Każda społeczność może spełniać oznaczenie HEARTSafe. W takim przypadku otrzymają oznakowanie, które mogą zamieścić w celu wykazania swojego zaangażowania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Obecnie do grona społeczności HEARTSafe dołączyło ponad 600 społeczności.

Citizen CPR Foundation współpracuje z zespołem interdyscyplinarnych ekspertów w celu ustalenia wytycznych, które pomogą wzmocnić łańcuch przetrwania. Te kroki i protokoły zapewnią zestaw wytycznych z wyraźnymi krokami przygotowującymi ekosystemy społeczności do reagowania na SCA obywateli.