Dzień służby publicznej świętuje wkład każdego w lepszy świat

23 czerwca jest dniem służby publicznej. Dzień ustanowiony przez ONZ w 2002 r. Ma na celu uznanie pracy urzędników państwowych, które mają znaczenie w wielu częściach świata. Chodzi o to, aby zachęcić młodych ludzi do podążania tą ścieżką.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - link na końcu artykułu - co roku 23 czerwca organizuje Dzień Służby Publicznej, wydarzenie wspierające pracę urzędników państwowych.

Dzień Służby Publicznej ONZ w 2020 r. - Urzędnicy państwowi przeciwko COVID-19

W tym roku ONZ będzie obchodzić Dzień Służby Publicznej ONZ wirtualnym wydarzeniem. Ponieważ kluczową rolę odegrali urzędnicy publiczni w odpowiedzi na pandemię COVID-19, seminarium internetowe skoncentruje się głównie na ich ważnej pracy. Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Republiki Korei oddadzą hołd urzędnikom publicznym, którzy pracowali i nadal pracują na linii frontu, oraz uznają podjętą przez nich pracę ratującą życie podczas COVID-19.

Bez względu na dziedzinę, w której pracują urzędnicy, - opieka zdrowotna lub świadczenie podstawowych usług w zakresie warunków sanitarnych, opieki społecznej, edukacji, doręczeń pocztowych, transportu, egzekwowania prawa i innych - nadal pracują w swojej społeczności.

Podczas wydarzenia będzie także obecna Orkiestra ONZ, która wykona oryginalny utwór orkiestrowy. Film wideo przedstawi urzędników państwowych w akcji opracowanych na podstawie ponad 80 zgłoszeń otrzymanych od urzędników państwowych na poziomie krajowym i lokalnym na całym świecie. Link do oficjalnego komunikatu ONZ na końcu artykułu.

Dzień Służby Publicznej ONZ w 2019 r. - Urzędnicy publiczni w rozwoju świata

W 2019 r. ONZ zorganizowało forum w Azerbejdżanie, organizowane przez Państwową Agencję ds. Służby Publicznej i Innowacji Społecznych pod przewodnictwem Prezydenta Republiki Azerbejdżanu i Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) za pośrednictwem jej Wydziału ds. Instytucji Publicznych i Rząd cyfrowy (DPIDG) wraz z podmiotem ONZ ds. Równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet (kobiety ONZ). Kilku partnerów zorganizowało równoległe warsztaty i imprezy towarzyszące.

Skuteczne, sprzyjające włączeniu społecznemu i odpowiedzialne instytucje sektora publicznego mają kluczowe znaczenie dla wdrożenia agendy 2030 i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Odgrywają kluczową rolę w osiąganiu powiązań i spójności polityki; opracowywanie krajowych strategii i planów rozwoju, rozwijanie infrastruktury, mobilizowanie zasobów, monitorowanie i ocenianie programów publicznych, projektów i działań rozwojowych oraz wyposażenie urzędników publicznych w zdolności do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mają również ważną rolę do odegrania w świadczeniu usług integracyjnych, aby lepiej służyć obywatelom i nie pozostawić nikogo w tyle, w tym za pośrednictwem rządu cyfrowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Pierwsza kobieta w Tajlandii, Google, obchodzi 122. urodziny Margaret Lin Xavier

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek: armia brytyjska świętuje Florence Nightingale w 200 rocznicę

Światowy Dzień Zdrowia 2020 i wojna przeciwko koronawirusowi na całym świecie

ŹRÓDŁO

Dzień Służby Publicznej ONZ 2020

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.