Uraz wielonarządowy: definicja, postępowanie, stabilny i niestabilny pacjent z urazem wielonarządowym

Przez „uraz wielonarządowy” lub „uraz wielonarządowy” w medycynie rozumiemy z definicji rannego pacjenta, który wykazuje współistniejące urazy dwóch lub więcej części ciała (czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyn) z obecnym lub potencjalnym upośledzeniem funkcji życiowe (oddechowe i/lub krążeniowe)

Uraz wielonarządowy, przyczyny

Przyczyna urazów mnogich jest na ogół związana z poważnym wypadkiem samochodowym, ale każdy rodzaj zdarzenia charakteryzujący się siłą zdolną do oddziaływania na wiele punktów tego samego ciała może spowodować uraz mnogi.

Pacjent z urazem wielonarządowym jest często ciężki lub bardzo ciężki.

Wśród pacjentów, którzy zmarli z powodu urazów wielonarządowych:

 • 50% urazów wielonarządowych umiera w ciągu kilku sekund lub minut od zdarzenia z powodu pęknięcia serca lub dużych naczyń, uszkodzenia pnia mózgu lub ciężkiego krwotoku mózgowego;
 • 30% urazów wielonarządowych umiera w złotej godzinie z powodu krwiaka odmy opłucnowej, wstrząsu krwotocznego, pęknięcia wątroby i śledziony, hipoksemii, krwiaka nadtwardówkowego, przemieszczenia ciała z pogorszeniem stanu wyjściowego lub błędnych interwencji lekarskich;
 • 20% urazów wielonarządowych umiera w kolejnych dniach lub tygodniach z powodu sepsy, problemów z oddychaniem, zatrzymania akcji serca lub ostrej niewydolności wielonarządowej (MOF).

Prawidłowa, terminowa i skuteczna interwencja konkretnej pomocy pozwala zwiększyć szanse przeżycia poszkodowanego, zmniejszając ryzyko powstania szkód wtórnych.

NOSZE, KRĘGOSŁUP, WENTYLATORY PŁUC, FOTELE EWAKUACYJNE: PRODUKTY SPENCER NA PODWÓJNYM STOISKU NA TARGACH EMERGENCY EXPO

Postępowanie w urazach wielonarządowych

W celu ujednolicenia sekwencji działań zespołu realizującego akcję ratunkową podzielono ją na różne fazy, zwane „kręgami”, które przedstawiają się następująco:

 • Faza przygotowawczo-ostrzegawcza – W tej fazie zespoły są odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie środków i urządzeń składających się na niezbędne sprzęt. Centrum operacyjne jest odpowiedzialne, na podstawie posiadanych informacji, za zaalarmowanie zespołu najbardziej odpowiedniego do potrzeb.
 • Ocena scenariusza i ocena stanu zdrowia rannych – Po przybyciu na miejsce każdy ratownik jest odpowiedzialny za zarządzanie bezpieczeństwem i ocenę ryzyka. Obowiązki ustanowione przez prawo obejmują identyfikację kierownika i przyjęcie środków ochrony indywidualnej, które muszą być noszone prawidłowo iw idealnym stanie.
 • Kontrole pierwotne i wtórne – Niezbędne oceny funkcji życiowych zawsze odpowiadają działaniom przewidzianym przez pierwsza pomoc i protokoły resuscytacji oraz alarmowanie zaawansowanych jednostek ratowniczych (ALS). Kontrolki te są mnemonicznie identyfikowane za pomocą akronimu ABCDE.
 • Komunikacja z Centrum Operacyjnym – W tej fazie oprócz wyboru i przypisania miejsca docelowego weryfikowana jest możliwość wezwania alternatywnego środka transportu lub zaplanowania spotkania z zespołem ALS.
 • Transport z monitoringiem – W tej fazie, oprócz ciągłego monitorowania funkcji życiowych pacjenta, oddział szpitalny może otrzymać informacje o parametrach życiowych oraz wszystkich tych, które pozwalają na przygotowanie obiektu do przyjęcia i leczenia ciężko rannego.
 • Leczenie opieki zdrowotnej w szpitalu.

RADIO DLA RATOWNIKÓW NA ŚWIECIE? ODWIEDŹ STOISKO RADIA EMS NA EMERGENCY EXPO

Istnieje ważna i prosta praktyczna zasada dotycząca opieki nad pacjentem po urazie wielonarządowym, oparta na kilku pierwszych literach alfabetu:

 • Drogi oddechowe: lub „drogi oddechowe”, ponieważ kontrolowanie ich drożności (tj. możliwości przechodzenia przez nie powietrza) stanowi pierwszy i najbardziej warunkowy warunek przeżycia pacjenta;
 • Oddychanie: lub „oddech”, rozumiany jako „jakość oddechu”; skorelowany z poprzednim punktem, jest wzbogacony o neurologiczne znaczenie kliniczne, ponieważ niektóre zmiany w mózgu dają charakterystyczne wzorce oddechowe (tj. ile/jak/jak pacjent wykonuje czynności oddechowe), takie jak np. oddychanie Cheyne-Stokesa;
 • Krążenie: lub „krążenie”, ponieważ oczywiście prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego (a wraz z dwoma poprzednimi punktami układu sercowo-płucnego) jest niezbędne do przeżycia;
 • Niepełnosprawność: lub „niepełnosprawność”, szczególnie ważna, jeśli istnieje podejrzenie rdzeniowy uszkodzenie lub bardziej ogólnie ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ może się zdarzyć, że zmiany w tej okolicy wywołają stan szoku, który we wczesnych stadiach mógł być wykryty inaczej niż okiem eksperta i który mógłby „po cichu” doprowadzić do stanu szoku pourazowego śmierć (nieprzypadkowo mówi się czasem o wstrząsie rdzeniowym);
 • Narażenie: lub „narażenie” pacjenta, rozebranie go w poszukiwaniu ewentualnych obrażeń, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i temperatury (można to również interpretować jako E-nviroment).

Pierwsza pomoc, jak postępować w przypadku urazu wielonarządowego

Raz w izba pogotowia, pacjent po urazie wielonarządowym przejdzie wszystkie kontrole wymagane przez wytyczne dotyczące urazów.

Zazwyczaj przeprowadza się wtórne oceny urazów, gazometrii, chemii krwi i grupowania krwi, a następnie przeprowadza się badania radiologiczne, które będą zależeć od stopnia stabilności hemodynamicznej.

OCHRONA KARDIOCHRONNA I REANIMACJA SERCA I PŁUC? ODWIEDŹ STOISKO EMD112 NA TARGACH AWARYJNYCH, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Stabilny pacjent z urazem wielonarządowym

Jeśli pacjent jest stabilny hemodynamicznie, oprócz podstawowych badań ecoFAST, prześwietlenia klatki piersiowej i miednicy, można wykonać również badanie TK całego ciała, zarówno bez, jak iz kontrastem, które pozwala uwidocznić zmiany neurologiczne i duże naczynia.

Diagnostyczne badania radiologiczne przeprowadzane w ciężkim stabilnym hemodynamicznie urazie wielonarządowym to na ogół:

 • SZYBKIE USG;
 • Rentgen klatki piersiowej;
 • prześwietlenie miednicy;
 • TK czaszki;
 • tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego;
 • tomografia komputerowa klatki piersiowej;
 • TK jamy brzusznej.

Ewentualnie można przeprowadzić bardziej szczegółowe badania, takie jak angiografia i rezonans magnetyczny; w szczególności MRI kręgosłupa wykonuje się, jeśli podejrzewa się zmiany mieliczne (rdzenia kręgowego), ponieważ CT pokazuje czysto kostną część kręgosłupa i nie jest użytecznym badaniem do badania rdzenia kręgowego.

MRI można również wykonać w celu zbadania tylnego dołu czaszki, aw szczególności w przypadku subtelnych krwiaków, które nie są wystarczająco uwidocznione w tomografii komputerowej.

Zdjęcia rentgenowskie kończyn wykonuje się zazwyczaj na zakończenie powyższych badań.

Zdjęcie rentgenowskie kręgosłupa szyjnego nie jest przydatne do pogłębionego badania zmian kostnych, ponieważ nie uwidacznia wyraźnie kręgów C1 i C2 i nie byłoby wystarczające do zrozumienia lokalizacji złamania kręgów.

ZNACZENIE SZKOLENIA RATOWNICZEGO: ODWIEDŹ STOISKO RATOWNICZE SQUICCIARINI I DOWIEDZ SIĘ, JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA SYTUACJE AWARYJNE

Niestabilny pacjent z urazem wielonarządowym

Jeżeli pacjent po urazie wielonarządowym jest niestabilny hemodynamicznie, np. z powodu czynnego krwawienia zewnętrznego lub wewnętrznego (lub obu), które nie ustąpiło po podaniu krystaloidów, koloidów i/lub świeżo mrożonego osocza i krwi, pacjent nie zostanie poddany badaniu TK, ale podstawowe badania, a następnie zostanie poddany operacji w celu usunięcia powikłań powodujących niestabilność.

Jeśli pacjent trafia na SOR niestabilny, ale następnie zostaje ustabilizowany dzięki pomocy terapeutycznej, zespół urazowy może rozważyć, czy przeprowadzić bardziej szczegółowe badania (takie jak tomografia komputerowa). W szczególności badania radiologiczne wykonywane u niestabilnego pacjenta po urazie wielonarządowym (który pozostaje niestabilny po terapii) obejmują: -USG (być może nie SZYBKO) -RTG klatki piersiowej -RTG miednicy -RTG kręgosłupa szyjnego ray nie zawsze jest wykonywane.

Po śledztwie

Na koniec wszystkich badań diagnostycznych ocenia się konieczność operacji u chorego stabilnego lub wyznacza się ewentualne operacje na kolejne dni.

Chory niestabilny zazwyczaj trafia na salę operacyjną po zakończeniu podstawowych badań, a pod koniec zabiegu będzie poddawany dokładniejszym badaniom i ewentualnie wtórnym operacjom chirurgicznym w kolejnych dniach.

Pacjenci z urazami wielonarządowymi są zwykle przyjmowani na oddziały intensywnej terapii, zwane po prostu „resuscytacją” lub oddziałami intensywnej terapii neurochirurgicznej.

Czytaj także

Emergency Live jeszcze bardziej…Live: Pobierz nową darmową aplikację swojej gazety na iOS i Androida

Nagłe wypadki urazowe: jaki protokół leczenia urazów?

Uraz klatki piersiowej: objawy, diagnoza i postępowanie z pacjentem z ciężkim urazem klatki piersiowej

Urazy głowy i urazy mózgu w dzieciństwie: ogólny przegląd

Pourazowa odma opłucnowa: objawy, diagnoza i leczenie

Diagnoza napięciowej odmy opłucnowej w polu: ssanie czy dmuchanie?

Odma opłucnowa i odma śródpiersia: ratowanie pacjenta z urazem ciśnieniowym płuc

ABC, ABCD i ABCDE Reguła w medycynie ratunkowej: co musi zrobić ratownik

Nagła śmierć sercowa: przyczyny, objawy poprzedzające i leczenie

Psychologia katastrof: znaczenie, obszary, zastosowania, szkolenie

Czerwony obszar pogotowia ratunkowego: co to jest, do czego służy i kiedy jest potrzebny?

Izba przyjęć, oddział ratunkowy i przyjęć, sala czerwona: wyjaśnijmy

Medycyna poważnych sytuacji kryzysowych i katastrof: strategie, logistyka, narzędzia, segregacja

Code Black w izbie przyjęć: co to oznacza w różnych krajach świata?

Medycyna ratunkowa: cele, egzaminy, techniki, ważne pojęcia

Uraz klatki piersiowej: objawy, diagnoza i postępowanie z pacjentem z ciężkim urazem klatki piersiowej

Ugryzienie przez psa, podstawowe wskazówki dotyczące pierwszej pomocy dla ofiary

Zadławienie, co robić w pierwszej pomocy: pewne wskazówki dla obywatela

Cięcia i rany: kiedy wezwać karetkę lub udać się na pogotowie?

Pojęcia pierwszej pomocy: czym jest defibrylator i jak działa

Jak przeprowadza się segregację na oddziale ratunkowym? Metody START i CESIRA

Co powinno znajdować się w apteczce pediatrycznej?

Czy pozycja odzyskiwania w pierwszej pomocy faktycznie działa?

Czego można się spodziewać w izbie przyjęć (ER)

Nosze do koszyków. Coraz ważniejsze, coraz bardziej niezbędne

Nigeria, które są najczęściej używanymi noszami i dlaczego

Nosze samozaładowcze Cinco Mas: kiedy Spencer decyduje się na poprawę perfekcji

Pogotowie ratunkowe w Azji: jakie nosze są najczęściej używane w Pakistanie?

Fotele ewakuacyjne: kiedy interwencja nie przewiduje marginesu błędu, można liczyć na poślizg

Nosze, wentylatory płuc, krzesła ewakuacyjne: produkty Spencera na stoisku stoiska na targach Emergency Expo

Nosze: jakie są najczęściej używane typy w Bangladeszu?

Pozycjonowanie pacjenta na noszach: różnice między pozycją ptactwa, pół-kursem, wysokim ptaszkiem, niskim ptaszkiem

Travel and Rescue, USA: Pilna opieka vs. Pogotowie, jaka jest różnica?

Blokada noszy na izbie przyjęć: co to znaczy? Jakie konsekwencje dla operacji pogotowia ratunkowego?

Źródło

Medycyna online

Może Ci się spodobać