Pierwsza pomoc podczas lotu: jak reagują linie lotnicze

Poradnik dotyczący tego, co się dzieje w przypadku wystąpienia nagłego wypadku medycznego w powietrzu

Naziemne zasoby medyczne i zarządzanie sytuacjami awaryjnymi w powietrzu

Linie lotnicze, chociaż nie jest to wymagane przez FAA aby w sytuacji awaryjnej skonsultować się z naziemną pomocą medyczną, często polegają na osobach trzecich, które poradzą sobie w takich sytuacjach. Zespoły te, zwykle składające się z lekarze ratunkowi przeszkoleni w zakresie medycyny lotniczej i telemedycyny, pomagają załodze w określeniu najlepszego sposobu działania. Pomimo problemów komunikacyjnych wynikających z zakłóceń radiowych, naziemna pomoc medyczna jest wykorzystywana w około 16 sytuacjach awaryjnych na 1 milion pasażerów.

Rozbieżność samolotów

Połączenia decyzję o zmianie trasy lotu dokonywany jest przez pilota na podstawie opinii personelu pokładowego, personelu medycznego i obsługi naziemnej. Do najczęstszych przyczyn zmiany kierunku należą: zatrzymanie akcji serca, objawy kardiologiczne, nagłe przypadki położnicze i potencjalne udary, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak preferencje pacjentki, warunki pogodowe i bliskość środków medycznych.

Specjalna pomoc w przypadku typowych schorzeń

Połączenia najczęstsze warunki wymagające pomocy podczas lotu, obejmują omdlenia (częstość występowania 32.7% wśród nagłych przypadków medycznych), a następnie duszność i ból w klatce piersiowej. Załoga jest przeszkolona, ​​aby zapewnić pierwsza pomocoraz, jeśli to konieczne, konsultuje się z personelem medycznym pokładowym lub naziemną pomocą medyczną w celu uzyskania porady dotyczącej leczenia i ewentualnej zmiany lotu.

Protokoły reakcji załogi i decyzje dotyczące rozbieżności

Każda linia lotnicza postępuje zgodnie z ściśle określonymi protokołami na wypadek nagłego przypadku medycznego na pokładzie. Personel pokładowy, przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ograniczonej pomocy medycznej, odgrywa kluczową rolę w opanowaniu sytuacji do czasu przybycia profesjonalnej pomocy. Wsparcie personelu medycznego, jeśli jest dostępne, jest niezbędne w ustaleniu najlepszego sposobu działania, w tym w podjęciu decyzji o kontynuowaniu lotu do planowanego miejsca docelowego lub o przekierowaniu na bliżej położone lotnisko. Linie lotnicze mogą także korzystać ze specjalistycznych usług medycznych, np MedLink firmy MedAire, które zapewniają konsultacje podczas lotu za pośrednictwem telefonu satelitarnego, radia lub ACARS, umożliwiając bezpośrednią komunikację z lekarzami pogotowia ratunkowego.

Dodatkowo linie lotnicze lubią Lufthansa oferują zaawansowaną medycynę sprzęt, w tym apteczki pierwszej pomocy, tlen medyczny, apteczki do leczenia chorób zakaźnych i defibrylatory dostępne na wszystkich lotach. Niektóre samoloty posiadają również elektrokardiogram (EKG) pozwalający na dokładniejszą ocenę stanu serca pacjenta.

Przygotowanie i zarządzanie nagłych przypadków medycznych podczas lotu wymaga ścisłej współpracy między załogą, personelem medycznym wśród pasażerów i naziemnymi służbami medycznymi. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pacjenta, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących działań, jakie należy podjąć, w tym możliwości zmiany lotu.

Źródła

Może Ci się spodobać