Emergency Extreme: un nou serviciu pre-spital în Africa? De ce nu!

Un nou serviciu pre-spital în Africa? Acesta este punctul central al noului nostru episod de Emergency Extreme. Este cea mai frumoasă inițiativă pe care am întâlnit-o până acum.

Protagonistii proiectului pentru serviciile pre-spitalicești din Africa sunt membrii organizației non-profit - „Sardi Soccorso”, organizație fondat� de Claudio Cugusi pentru a-și comemora p�rinții. Este vorba despre o activitate meritorie pe ambulanț�, cu o valoare suplimentar�: la baz�, exist� un proiect, realizat cu m�na unor cooperative, care �și propune s� defineasc� o rețea de �ngrijire pre-spital �n Pikine Est, �n Dakar regiunea Senegal.

Și acest vis s-a f�cut realitate.

Cei care cunosc serviciul de salvare și �ngrijire pre-spitalic� Africa știu c�t de epic este acest obiectiv.

Datorit� dialogului și prieteniei cu Abdou Ndlaye, reprezentantul Comunit�ții Senegalese de la Cagliari, cu Issakha Diop, primarul orașului Pikine Est, au colaborat cu Matteo Nocco, instructor salvator și au �nceput s� str�ng� fonduri. Dup� activitatea de str�ngere de fonduri, aceștia au organizat și antrenamente de salvare a șase b�ieți din Senegal. Cu toate acestea, crowdfunding-ul nu a funcționat at�t de bine.

Sardinienii sunt cunoscuți pentru �nc�p�ț�narea lor. Prin urmare, susțin�torii și-au pus m�na pe portofele și au contribuit la plata singuri.

Așa c� au reușit s� �nființeze o ambulanț� și s� organizeze un stagiu de instruire pentru primii șase salvatori instruiți la Pikine Est la centrul de expediere pre-spital 118 din Cagliari. La sf�rșitul acestui stagiu, cei șase b�rbați vor fi salvatori competenți.

Abordarea a fost considerat� at�t de valabil� și sever� �nc�t Facultatea de Medicin� și Chirurgie din Touba a recunoscut un curs de specialitate pentru salvatori, intențion�nd s� preg�teasc� instructori de salvare instruiți la fața locului.

�n ceea ce privește ambulanța, situația este cu adev�rat edificatoare: o prim� ambulanț� a fost trimis� �n noiembrie, iar acum o nou� expediere este gata. De aceast� dat� cu un �nsoțitor de excepție: Maurizio Sanna.

Domnul Sanna a atacat deja Raliul Dakar de sase ori. El va fi �n fruntea unei procesiuni de bicicliști care vor �nsoți vehiculele p�n� la destinația final�, exact Pikine Est. O caravan� vesel� de cadouri, dac� putem spune așa.

Serviciul pre-spital �n Africa: viitorul Sardinia Soccorso �n Senegal

Claudio Cugusi, unul dintre organizatorii acestei activit�ți demne, se �ndreapt� �n sus și �n jos. El a reușit s� �nțeleag� nevoia profund� a acestor populații, iar acest lucru a �nmulțit motivațiile și obiectivele.

Acestea din urm�, pentru viitor, sunt cele de amenajare a vehiculelor de ambulanț� off-road. Totuși, Claudio și colegii s�i vor avea nevoie de o m�n� de la oricine are posibilit�ți și dorinț�.

Multe referințe sunt companii lider de sector de urgenț� pe care le cunoaștem bine. Cine știe dac� unii dintre ei nu ar dori s� dea o sugestie sau s� susțin� o inițiativ� at�t de minunat�.

Dac� cineva vrea s� ajute, nu trebuie dec�t s� faci CLICK AICI.

Comentariile sunt închise.