prechádzanie Tag

špeciálne vozidlá

Allison pre výcvik hasičov v Nemecku

Štátna hasičská škola v Bádensku-Württembersku získala Atego s plne automatickou prevodovkou Allison pre cvičnú flotilu Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, štátne školiace stredisko hasičov, zaobstaralo šesť nových záchranárov…

Nové záchranné nástroje pre hasičov

Globálne inovácie v oblasti hasičských vozidiel Najnovšie trendy v záchranárskych vozidlách Svet hasičských záchranárskych vozidiel je svedkom rýchleho technologického pokroku. Veľký dôraz sa kládol na integráciu pokročilých…