prechádzanie Tag

EMS vo svete

HEMS a MEDEVAC: Anatomické účinky letu

Psychologické a fyziologické stresory letu majú mnoho vplyvov na pacientov aj poskytovateľov. Táto časť sa zaoberá základnými duševnými a fyzickými stresormi, ktoré sú bežné pri lietaní, a poskytuje základné stratégie pre prácu...