prechádzanie Tag

bolero

lekárske zariadenie spencer

Špičkové vybavenie sanitky 10

Ak dôjde k núdzovým situáciám a nemocnica je príliš ďaleko, záchranky zachránia životy aj na cestách. Prví respondenti musia byť vyslaní v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti a kvalita vybavenia sanitky je nevyhnutná.