prechádzanie Tag

Centro Formazione Medica

Zlepšenie kvality ventilácie počas KPR

Ventilačný manéver počas kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) je komplexný zásah ovplyvnený rôznymi faktormi súvisiacimi s pacientom, operátorom a prostredím Výskumníci zdôraznili dôležitosť…

Jedinečný školiaci deň kurz manažmentu dýchacích ciest

Vysoká účasť frekventantov na komplexnom teoreticko-praktickom kurze manažmentu dýchacích ciest Počas núdzových situácií je správna starostlivosť o dýchacie cesty chúlostivou, no základnou fázou, ktorá zabezpečí, aby bol život pacienta mimo ohrozenia.…