prechádzanie Tag

civilná ochrana

Odolnosť, civilná ochrana, bezpečnosť, núdzové situácie, katastrofy a všetky informácie týkajúce sa mimoriadnych udalostí.