prechádzanie Tag

Airway

manažment dýchacích ciest, intubácia, ventilácia a pokročilá liečba na podporu života

Jedinečný školiaci deň kurz manažmentu dýchacích ciest

Vysoká účasť frekventantov na komplexnom teoreticko-praktickom kurze manažmentu dýchacích ciest Počas núdzových situácií je správna starostlivosť o dýchacie cesty chúlostivou, no základnou fázou, ktorá zabezpečí, aby bol život pacienta mimo ohrozenia.…