prechádzanie Tag

odoslanie

911, 999, 112 sú čísla pre tiesňové volania. Dispečeri v Európe a na celom svete potrebujú správne informácie, aby zlepšili svoju spôsobilosť a znalosti o komunikačných technikách.