prechádzanie Tag

pohotovostný

H24 - núdzové správy zo sveta.

Analýza incidentov: Prípadové štúdie úspešnej záchrany

Ako môžu prípadové štúdie zlepšiť záchranné operácie Niektoré úspešne zvládnuté prípadové štúdie incidentov môžu slúžiť ako vynikajúce základy pre lepšiu prípravu budúcich záchran a organizovanie aktualizácií a nových smerníc pre záchranárov. Poďme analyzovať…

Pokročilý výcvik pre záchranárov

Dôležitosť priebežného a kvalitného školenia Pokročilé a nepretržité školenie je pre pracovníkov prvej reakcie nevyhnutné na udržanie vysokých zručností a poskytovanie účinných reakcií na núdzové situácie. Prostredníctvom takéhoto školenia môžu nielen aktualizovať…

Piero's Diary – The Advanced Medical Posts (AMP)

Adaptabilita pokročilých lekárskych postov (AMP) v pohotovostnom lekárskom pláne: Predvídanie moderného mimonemocničného zdravotníckeho záchranného systému Po vyriešení problému zdravotníckych záchranárov sa približne 280 (lekári, sestry, záchranári…

Špičkový núdzový výcvik

Inovácie a vývoj v oblasti globálneho školenia núdzového manažmentu Inovácie v núdzovom výcviku Školenie v oblasti núdzového manažmentu sa neustále vyvíja s cieľom riešiť zdravotné hrozby v čoraz globalizovanejšom a…