prechádzanie Tag

Prvá pomoc

Význam školenia prvej pomoci

Ako školenie prvej pomoci zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnosť Školenie prvej pomoci je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a pohody jednotlivcov v núdzových situáciách. Tento typ školenia vybavuje jednotlivcov nielen zručnosťami, aby…

Piero's Diary – The Advanced Medical Posts (AMP)

Adaptabilita pokročilých lekárskych postov (AMP) v pohotovostnom lekárskom pláne: Predvídanie moderného mimonemocničného zdravotníckeho záchranného systému Po vyriešení problému zdravotníckych záchranárov sa približne 280 (lekári, sestry, záchranári…

Medicína v rímskej armáde: Cesta dejinami

Od počiatkov k sofistikovaným systémom starostlivosti o legionárov Pôvod a vývoj rímskej vojenskej medicíny Medicína v rímskej armáde prešla v priebehu storočí významným vývojom. Za čias Júliusa Caesara a…