prechádzanie Tag

prvý respondent

prvá respondentka, dobrovoľníci a ľudia, ktorí sa nezúčastnili kurzu BLS, ktorí potrebujú informácie na rýchle a správne ošetrenie prvej pomoci.

Kríza v Sudáne: výzvy na pomoc

Analýza ťažkostí, s ktorými sa záchranári stretávajú Humanitárna kríza v Sudáne Sudán, krajina poznačená desaťročiami konfliktov a politickej nestability, čelí jednej z najvážnejších humanitárnych kríz súčasnosti. Interné…

Ekonomické nerovnosti v zdravotníctve v USA

Skúmanie výziev systému EMS v kontexte rozdielov v príjmoch Ekonomická a personálna kríza v EMS V Spojených štátoch sú lekárske pohotovosti riadené prostredníctvom systému záchrannej zdravotnej služby (EMS), ktorý čelí…