prechádzanie Tag

prvý respondent

prvá respondentka, dobrovoľníci a ľudia, ktorí sa nezúčastnili kurzu BLS, ktorí potrebujú informácie na rýchle a správne ošetrenie prvej pomoci.

Duševné zdravie na pohotovosti

Vyrovnanie sa so stresom a traumou z práce v prvej línii Stres a trauma na pohotovosti Pracovníci na pohotovosti čelia nielen fyzickým problémom spojeným s lekárskou pohotovosťou, ale aj značnej záťaži emocionálneho stresu a…

Manažment traumy v prvej pomoci

Pokročilé stratégie pre simulátory prvej pomoci High Fidelity vo výcviku Pokročilý manažment traumy v prvej pomoci sa stal prioritou pre zlepšenie prednemocničnej starostlivosti. Jednou z kľúčových noviniek je použitie hi-fi simulátorov,…