prechádzanie Tag

resuscitácia

resuscitácia akútnych pacientov, pokročilá podpora života

Aký je rozdiel medzi BLS a CPR

Možno ste si všimli, že dva pojmy Základná podpora života (BLS) a Kardiopulmonálna resuscitácia (CPR) sa v lekárskej oblasti používajú vzájomne zameniteľné. Existuje však medzi nimi rozdiel? Absolútne.