prechádzanie Tag

výcvik

Obsah školení

Analýza incidentov: Prípadové štúdie úspešnej záchrany

Ako môžu prípadové štúdie zlepšiť záchranné operácie Niektoré úspešne zvládnuté prípadové štúdie incidentov môžu slúžiť ako vynikajúce základy pre lepšiu prípravu budúcich záchran a organizovanie aktualizácií a nových smerníc pre záchranárov. Poďme analyzovať…

Pokročilý výcvik pre záchranárov

Dôležitosť priebežného a kvalitného školenia Pokročilé a nepretržité školenie je pre pracovníkov prvej reakcie nevyhnutné na udržanie vysokých zručností a poskytovanie účinných reakcií na núdzové situácie. Prostredníctvom takéhoto školenia môžu nielen aktualizovať…

Biomedicínsky laborant: rastúca profesia

Cesta vzdelávacou cestou a pracovné príležitosti v životne dôležitom sektore vo svete zdravotníctva Akademická cesta: bakalársky titul a špecializácie Kariéra biomedicínskeho laboranta začína získaním trojročného…

Čo je nové v kurzoch lekárskeho vzdelávania 2024

Cesta inováciami a profesionálnym rozvojom Nepretržité medicínske vzdelávanie je kľúčovým prvkom pri udržiavaní aktuálnych informácií pre zdravotníkov o najnovších objavoch a postupoch. V roku 2024 budú vzdelávacie ponuky pre lekárov a…