prechádzanie Tag

zástava srdca

Čo je bradykardia a ako ju liečiť

Etymologicky znamená bradykardia nízky srdcový tep. Bradykardia je spravidla definovaná ako frekvencia menšia ako 60 úderov srdca za minútu, ale tento typ srdcovej frekvencie nemusí nutne znamenať, že máte srdcový problém