prechádzanie Tag

SXSW Health and MedTech Track

SXSW Health and MedTech Track 2024: Inovácie a zdravie

Podujatie, na ktorom sa musia zúčastniť odborníci a nadšenci v oblasti zdravotníctva a technológií Ukážka inovácií Vydanie SXSW Health and MedTech Track pre rok 2024 sa javí ako dôležitý bod stretnutia pre tých, ktorí hľadajú najnovšie pokroky...