Revitalizácia a integrácia zanedbanej verejnej pôdy v Santa Fe - Odolné mestá na svete!

Revitalizácia a integrácia zanedbávaných verejných pozemkov v okolí Estación Belgrano

V 2008, po 20 rokov zanedbávania, mesto Santa Fe začala rekonštrukciu kultovej Belgrano železničnej stanice prostredníctvom súkromných a verejných investícií. Stanica sa pomaly transformovala na významné veľtržné, výstavné a kongresové centrum. Mesto prijalo nedávne rozhodnutie národnej vlády obnoviť opustenú verejnú pôdu ako príležitosť katalyzovať ešte väčšiu hodnotu odolnosti z rehabilitácie stanice.

V rámci projektu revitalizácie bude mesto rozvíjať oblasť okolo stanice (22ha) a integrovať ju do mestskej mestskej siete rozvojom bývania, zelene, cyklistických trás a nových podnikov. Ciele projektu zahŕňajú zvýšenie formálnych pracovných príležitostí pre mladšiu pracovnú silu v meste a podporu miestnych hospodárskych sektorov, ktoré môžu podnietiť ďalší rozvoj, v neposlednom rade v oblasti cestovného ruchu a stavebníctva.

Príležitosť investovania / partnerstva: Zdroje financovania

Mesto hľadá zdroje financovania projektov na zlepšenie a rozšírenie oblasti Kongresového centra
a má za cieľ dokončiť hlavný plán spoločnosti 2019.