Núdzové vysielanie Najlepšie správy z marca 2022

Emergency Live je jediný viacjazyčný webový magazín venovaný ľuďom zapojeným do záchrany a núdzových situácií.

Realizujeme články, úvodníky, stĺpčeky a špeciálne akcie pre každého zákazníka.

Naše sociálne siete poskytujú vysoký a kvalitný dosah na trhu vďaka špeciálnym kampaniam a redakčnému plánu zostavenému podľa potrieb trhu a vybraných predajných oblastí.

Emergency LiveCieľ spoločnosti dobre dokazuje zloženie bulletinu, ktorý oslovuje viac ako 320,000 XNUMX profesionálov na svete. Zdravotníci, zdravotné sestry, riaditelia združení, zamestnanci hasičského zboru alebo manažéri rizík sú súčasťou nášho publika a sú oslovení týždennými upozorneniami, informačnými bulletinmi alebo mesačnými obchodnými akciami na sociálnych médiách, kde Emergency Live publikum je plne dosiahnuté.

 

So srdečným pozdravom,
Cristiano Antonino
Hlavný redaktor a projektový manažér

Tiež sa vám môže páčiť