Výzvy a úspechy: cesta hasičských žien v Európe

Od prvých priekopníkov k moderným profesionálom: Cesta do histórie a súčasných výziev hasičiek v Európe

Priekopníci a historické cesty

Dámske hrali aktívne úlohy v hasičské služby dávno predtým, ako sa bežne verilo. In Európa, prvý príklad čisto ženského hasičského zboru pochádza z r 1879 at Girton College v Spojenom kráľovstve. Tento tím, zložený predovšetkým zo študentiek, zostal aktívny až do roku 1932 a vykonával hasičské cvičenia a záchranárske cvičenia. In Nemecko aj v roku 1896 skupina 37 žien vytvorila hasičský zbor v r Bischberg, Horné Franky.

Prekážky a súčasné výzvy

Dnešná samička hasiči tvár jedinečná rodové výzvy, fyzické aj profesionálne. Medzinárodný prieskum zahŕňajúci 840 hasičiek zo 14 krajín odhalili, že hasičky v Severnej Amerike hlásili vyšší výskyt zranení dolnej časti chrbta a dolných končatín v porovnaní s inými oblasťami tela. Okrem toho 39 % účastníkov malo pocit, že ich menštruačný cyklus or menopauza negatívne ovplyvnili ich prácu. Je tiež nedostatok rodovo špecifická osobná ochrana zariadení, s najvyššou dostupnosťou v Spojenom kráľovstve (66 %) v porovnaní s priemerom vzorky (42 %).

Uznanie a pokrok

Napriek týmto komplikáciám mnohé ženy dosiahli významné míľniky v hasičskom poli. Napríklad v roku 2023 Sari Rautiala bol vybraný ako Hasič roka vo Fínsku, čo je ocenenie, ktoré prispelo k zvýšeniu pozitívneho zviditeľnenia záchranárskeho sektora. v Spojenom kráľovstve Nicola Lownová bola zvolená za predsedníčku komisie CTIF pre ženy v hasičských a záchranných zboroch.

Smerom k rodovo rovnocennej budúcnosti

Pokrok smerom k väčšej rodovej rovnosti v hasičských službách v Európe pokračuje. Iniciatívy ako vytvorenie Neutrálne pohlavie zmena zariadení vo Švédsku a špecifický výskum potrieb hasičiek sú významnými krokmi smerom k inkluzívnejšiemu a bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu. Tieto akcie nielen zvyšujú bezpečnosť a pohodu žien hasičiek, ale prispievajú aj k budovaniu ďalších zástupca a efektívna hasičská služba.

Zdroje

Tiež sa vám môže páčiť