Nový Fregate-F100 od HYNAERO a R&R Consulting

Kľúčová spolupráca v leteckom priemysle

Partnerstvo pre inovácie

HYNAERO, startup so sídlom v Bordeaux, ktorý sa špecializuje na dizajn obojživelných lietadiel, uzavrel strategické partnerstvo s R&R Consulting, vedúca spoločnosť v sektore certifikácie letectva. Hlavným cieľom tejto spolupráce je vývoj a certifikácia nového obojživelného vodného bombardovacieho lietadla, tzv Fregate-F100. Podpísaním protokolu o spolupráci sa obe spoločnosti zaväzujú spolupracovať na rôznych aspektoch projektu, s osobitnou pozornosťou na certifikačnú fázu, ktorá je rozhodujúca pre zabezpečenie súladu s predpismi a bezpečnostnými normami.

Záväzok partnerských spoločností

David Pincet, spoluzakladateľ a prezident spoločnosti HYNAERO, vyjadril spokojnosť s partnerstvom so spoločnosťou R&R Consulting, pričom zdôraznil dôležitosť skúseností a odbornosti partnerskej spoločnosti v oblasti certifikácie letectva. Dohoda predstavuje významný krok vpred pre program Fregate-F100, a to nielen z hľadiska finančnej podpory, ale aj z hľadiska prístupu k zdrojom a špecializovaným znalostiam potrebným na prekonanie technických a regulačných výziev.

Na druhej strane, Fabrice Ros, prezident R&R Consulting, vyjadril nadšenie zo spolupráce so spoločnosťou HYNAERO, pričom zdôraznil odhodlanie spoločnosti podporovať inovatívne projekty v leteckom a kozmickom sektore. Partnerstvo so spoločnosťou HYNAERO predstavuje pre R&R Consulting jedinečnú príležitosť uplatniť svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti certifikácie, aby prispela k úspechu programu Fregate-F100 a posilnila svoju pozíciu na leteckom trhu.

Fregate-F100: Inovatívne riešenie

Európsky program FREGATE-F100 riadený spoločnosťou HYNAERO má za cieľ vyvinúť pokročilé obojživelné vodné bombardovacie lietadlo, ktoré sa vyznačuje mimoriadnou nosnosťou a bezprecedentnou autonómiou. Vďaka svojej inovatívnej technológii a integrovanej prediktívnej údržbe sa Fregate-F100 prezentuje ako efektívne riešenie pre boj s lesnými požiarmi a ochranu životného prostredia.

Záväzok k dokonalosti

Partnerstvo medzi HYNAERO a R&R Consulting predstavuje an dôležitým krokom pri realizácii tohto ambiciózneho projektu, zdôrazňujúc záväzok oboch spoločností k inováciám a excelentnosti v leteckom a kozmickom sektore.

Zdroje

  • Tlačová správa HYNAERO
Tiež sa vám môže páčiť