prechádzanie Kategórie

Civilná ochrana

Civilná ochrana a civilná obrana sú ústredným pilierom proti prírodným katastrofám, katastrofám a mimoriadnym udalostiam. Dobrovoľníci a odborníci zapojení do systémov odolnosti potrebujú informácie, aby mohli vo veľkých núdzových situáciách dosahovať lepšiu výkonnosť.