prechádzanie Kategórie

Civilná ochrana

Civilná ochrana a civilná obrana sú ústredným pilierom proti prírodným katastrofám, katastrofám a mimoriadnym udalostiam. Dobrovoľníci a odborníci zapojení do systémov odolnosti potrebujú informácie, aby mohli vo veľkých núdzových situáciách dosahovať lepšiu výkonnosť.

Plánovanie stratégií hromadnej evakuácie

Rozhodujúci prístup k riadeniu nepredvídateľného riadenia hromadnej evakuácie je základnou súčasťou pripravenosti na núdzové situácie. Plánovanie efektívnej reakcie na prírodné katastrofy, veľké havárie alebo iné krízy je…

Týždeň venovaný civilnej ochrane

Posledný deň „Týždňa civilnej ochrany“: Pamätný zážitok pre občanov Ancony (Taliansko) Ancona mala vždy silné spojenie s civilnou ochranou. Toto spojenie sa ďalej posilnilo vďaka „Civil…