prechádzanie Kategórie

HEMS

Vrtulníky, lietadlá a správy leteckej ambulancie zo sveta. Služba Emergency Live vás opíše najzaujímavejších odborníkov, lietadlá a zariadenia na zlepšenie schopnosti vyhľadávať a záchrany služby HEMS.

Letecké ambulancie: Rozdiel medzi životom a smrťou

Týždeň leteckej ambulancie 2023: Šanca urobiť skutočný rozdiel Týždeň leteckej ambulancie 2023 zaútočí v Spojenom kráľovstve od 4. do 10. septembra a podčiarkuje posolstvo, ktoré rezonuje s gravitáciou – charitatívne organizácie leteckých záchranárov nemôžu zachraňovať životy bez…

HEMS a MEDEVAC: Anatomické účinky letu

Psychologické a fyziologické stresory letu majú mnoho vplyvov na pacientov aj poskytovateľov. Táto časť sa zaoberá základnými duševnými a fyzickými stresormi, ktoré sú bežné pri lietaní, a poskytuje základné stratégie pre prácu...