Emergency Live a EMSpedia sú špecializované médiá venované ľuďom pôsobiacim v núdzovom sektore pre každého, kto chce zlepšiť pohotovostné služby po celom svete.
Môžete posielať príspevok o výskume verejnej bezpečnosti, štúdie EMS, prípadovej správe, záchrannej operácii alebo prevencii a manažovaní nehôd, ktoré sa vyskytujú prirodzene alebo v dôsledku ľudskej chyby na stole nášho redaktora.
Aj keď málo z každodenných snáh týchto odborníkov dosahuje titulky, väčšina z toho, čo sa deje, je známe len tým, ktorí sa skutočne zúčastňujú záchrany (samotní šetriaci životy a tí, ktorých životy sú zachránené). Preto nikto nie je v lepšom postavení, ako si dať úver a prilákať takú pozornosť, ktorú si títo ľudia a ich činy zaslúžia.
Môžete tiež zopakovať svoju osobnú skúsenosť s konkrétnymi incidentmi alebo s určitými pomocnými záchrannými prostriedkami. Náš editor vám pomôže vytvoriť vhodný obsah pre časopis.
Vyplňte nižšie, uveďte názov vášho článku. Budeme vás čo najskôr kontaktovať pre publikovanie.