Inovácia v núdzovej komunikácii: Konferencia SAE 112 Odv v Termoli, Taliansko

Skúmanie budúcnosti reakcie na krízu prostredníctvom jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112

Udalosť národného významu

SAE 112 Odv, na báze Molise nezisková organizácia zaviazala sa k núdzovej pomoci, organizuje konferenciu „Pohľady na núdzovú komunikáciu a číslo 112“ na február 10, 2024, v Termoli, v Auditóriu Cosib na Via Enzo Ferrari. Podujatie slúži ako kľúčový bod stretnutia odborníkov v oblasti civilná ochrana a núdzová komunikácia.

Odborníci a inovácie

Konferencia predstavuje dôležité fórum pre diskusiu a hĺbkovú analýzu problémov, ktoré s ňou súvisia komunikácie v núdzových situáciách s osobitným zameraním na úlohu jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Súčasťou podujatia budú prejavy významných rečníkov známych v oblasti civilnej ochrany a tiesňových komunikácií, ako je Dr. Agostino Miozzo, bývalý generálny riaditeľ DPC, Dr. Massimo Crescimbene psychológ a psychoterapeut v INGV, Prof. Roberto Bernabei Prezident Italia Longeva, oddelenie civilnej ochrany a zástupcovia partnerských spoločností SAE 112 Odv Motorola Solutions Italia a Beta80 SpA

Počas konferencie bude príležitosť dôkladne preskúmať výzvy a príležitosti v oblasti tiesňovej komunikácie, ktorá ponúka prehľad a inovatívne stratégie na zlepšenie účinnosti zásahov v kritických situáciách. Riešiť sa budú témy zásadného významu pre koordináciu zdrojov a optimalizáciu reakcie počas mimoriadnych udalostí rôzneho charakteru.

Smerom ku kolaboratívnej budúcnosti

Účasť je otvorená odborníkom v rezorte, odborníkom v oblasti civilnej ochrany, predstaviteľom verejných a súkromných subjektov, ako aj občanom, ktorí majú záujem prispieť k zlepšeniu komunikačných systémov v prípade núdze. Bude to príležitosť diskutovať o optimalizácii reakcií pri mimoriadnych udalostiach rôzneho druhu s osobitným zameraním na úlohu jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112.

SAE 112 Odv sa zaviazala preklenúť priepasť medzi svetom dobrovoľníctva a verejnou ponukou špecializované zručnosti a podpora odbornej prípravykonzultačné a partnerské programy. Táto konferencia predstavuje základný krok na ceste zlepšovania schopností komunity reagovať na núdzové situácie, pričom zdôrazňuje dôležitosť prípravy, spolupráce a inovácie v núdzovej komunikácii.

Zdroje

Tiež sa vám môže páčiť