Oceňovanie zahraničných lekárov: zdroj pre Taliansko

Amsi nalieha na uznanie a integráciu medzinárodných zdravotníckych odborníkov

Asociácia zahraničných lekárov v Taliansku (Amsi), pod vedením Prof. Food Aodi, zdôraznil zásadný význam zhodnocovanie a integrovanie zahraničných zdravotníckych pracovníkov do štruktúry talianskeho národného systému zdravotnej starostlivosti. Tento apel nadobúda mimoriadny význam v čase, keď krajina, podobne ako mnohé iné, zápasí s výrazným nedostatkom zdravotníckeho personálu. Amsi to zdôrazňuje zahraniční lekári a sestry by nemali byť vnímané ako dočasné alebo núdzové riešenie, ale skôr ako základná a stabilná zložka pracovnej sily v zdravotníctve v krajine.

Čo je Amsi

Amsi bola založená v r 2001 s cieľom podporiť integráciu a valorizáciu lekárov zahraničného pôvodu v Taliansku. Asociácia svojím úsilím podporuje iniciatívy zamerané na uľahčenie vstupu a náboru zahraničného zdravotníckeho personálu, uznávajúc ich nenahraditeľný prínos k udržaniu štandardov starostlivosti a predchádzaniu zatváraniu mnohých nemocničných jednotiek. S podporou subjektov ako napr Umem (Euro-stredomorská lekárska únia) a Jednotky za UnireAmsi navrhla politiky na zjednodušenie uznávania zahraničných odborných kvalifikácií a vyzvala na rozšírenie zásadných nariadení, ako je napr.Cura Italia” vyhláška na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Problém nedostatku personálu

Nedostatok zdravotníckeho personálu predstavuje jednu z hlavných výziev pre taliansky systém zdravotnej starostlivosti, ktorú ešte zhoršujú faktory ako starnutie populácie, ekonomické obmedzenia a zvýšený dopyt po zdravotníckych službách. Zoči-voči tejto núdzovej situácii, minister zdravotníctva Horace Schillaci zdôraznila dôležitosť prilákania lekárov a sestier zo zahraničia ako neoddeliteľnú súčasť riešenia. Ceste k úplnej integrácii však bránia mnohé ťažkosti, vrátane byrokratických prekážok, overovania zahraničných kvalifikácií a potreby prekonať jazykové a kultúrne rozdiely. Cieľom Amsiho návrhov je uľahčiť tieto prechody podporou zmlúv na dobu neurčitú pre zahraničných odborníkov a odstránenie požiadavky občianstva pre prístup k práci v sektore zdravotníctva.

Výzva na podporu

„Plne sa stotožňujeme so zámermi vlády, ktorá osobným nasadením pani ministerky Schillaciovej chce prehodnotiť a dať nový impulz nášmu zdravotníctvu so zameraním na valorizáciu odborníkov a následne na redukciu čakacích zoznamov a reorganizáciu nemocničných štruktúr.

Zároveň však Schillaci realisticky vníma aj nemožnosť vyriešiť personálny nedostatok zo dňa na deň a otvára dvere príchodu zahraničných lekárov a sestier do Talianska.

Ako Amsi, Asociácia zahraničných lekárov v Taliansku, už v roku 2001 sme upozorňovali politikov s výzvou na spustenie programového sčítania, aby sme už vtedy pochopili skutočnú potrebu odborníkov.

Nesúhlasíme s označovaním zahraničných lekárov a zdravotných sestier za dočasné zábrany; považujeme to za redukujúce a diskriminačné.

Amsi dlhodobo podporuje nielen talianskych odborníkov a ich ekonomicko-zmluvnú valorizáciu, ale aj cielenú, selektívnu imigráciu lekárov a zdravotných sestier.

Chceli by sme pripomenúť našim predstaviteľom vlády, ktorí majú jednoznačne našu plnú podporu, že vďaka našim zahraničným odborníkom v Taliansku sme sa v roku 1200 vyhli zatvoreniu asi 2023 oddelení, vrátane pohotovostí a rôznych služieb vo verejných zdravotníckych zariadeniach.

Majú radi taliansky zdravotnícky personál, si zaslúži rešpekt a podporu, a preto Amsi spolu s Umem (Euro-stredomorská lekárska únia) a Uniti per Unire vyzývajú na predĺženie platnosti vyhlášky „Cura Italia“ po dátume jej platnosti 31. decembra 2025 na vyhnúť sa zatvoreniu približne 600 oddelení vo verejných aj súkromných zariadeniach, ako aj trvalým zmluvám a odstráneniu požiadavky občianstva na prístup k našej verejnej a súkromnej zdravotnej starostlivosti.

U zahraničných lekárov a sestier bude potrebné napraviť situáciu definitívnym uznaním zo strany ministerstva zdravotníctva a registráciou v profesijných združeniach a bude potrebné vyriešiť poisťovacie záležitosti ako ich talianski a zahraniční kolegovia.

Z tohto dôvodu opakujeme, že zahraniční zdravotnícki pracovníci by nemali byť diskriminovaní ako dočasné riešenia, ku ktorým sa možno uchýliť, ale môžu byť skutočne cenným zdrojom pre dnešnú a budúcu zdravotnú starostlivosť.“

Tak hovorí prof. Food Aodi, prezident Amsi, Umem, Uniti per Unire a Co-mai, ako aj profesor na Tor Vergata a člen registra Fnomceo.

Zdroje

  • Tlačová správa Amsi
Tiež sa vám môže páčiť