Nosová kanyla na oxygenoterapiu: čo to je, ako sa vyrába, kedy ju použiť

Nosová kanyla je nástroj používaný na podporu respiračnej aktivity (umelá ventilácia) počas oxygenoterapie

Kyslíková terapia znamená podávanie kyslíka pacientovi na terapeutické účely ako súčasť terapie v prípadoch chronického respiračného zlyhania (ako je chronická obštrukčná choroba pľúc, chronická bronchitída, astma a niektoré druhy rakoviny) a akútne respiračné zlyhanie (ako napr. v núdzových situáciách, úrazoch, šokoch).

Kedy sa používa kyslíková terapia?

Kyslíková terapia je vo všeobecnosti nevyhnutná vo všetkých situáciách, pri ktorých dochádza k zníženiu hladiny kyslíka (PaO2) v krvi.

Nosová kanyla je obzvlášť vhodná na chronickú domácu oxygenoterapiu, teda vykonávanú u pacienta doma alebo mimo nemocnice, kde sú potrebné nízke prietoky kyslíka.

Patológie, pri ktorých sa zvyčajne používa, sú:

  • chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP);
  • chronická bronchitída;
  • astma;
  • bronchiektázie;
  • intersticiálne ochorenie;
  • pokročilá kardiorespiračná nedostatočnosť;
  • pokročilé štádium nádorov;
  • pokročilé neurodegeneratívne ochorenia;
  • cystická fibróza;
  • pľúcny emfyzém.

Ako vyzerá nosová kanyla?

Nosová kanyla pozostáva z dvoch malých hadičiek, ktoré sú zasunuté do nosa a zaistené ich priechodom za ušami a pod bradou, kde je nosová kanyla pripojená ku kanyle, ktorá je zase napojená na zdroj kyslíka ako zásobník kyslíka v plynnej forme (valec).

Kanyla môže mať rôznu dĺžku, napr. 5 alebo 10 metrov.

Podobná operácia je pri O2 sonde alebo O2 trubici, ale s jednou trubicou, ktorá však musí siahať hlboko do nosohltanu.

Pacient v prípade nosovej kanyly musí dýchať nosom a nie ústami.

Výhody a nevýhody nosovej kanyly

Nosová kanyla poskytuje nízke prietoky: 0.5 až 4-5 l/min., pacient však vďaka nej môže rozprávať, jesť či piť a väčšinou sa cíti pohodlne.

Ak sú konce vstupujúce do nosných dierok príliš nepríjemné, môžu sa skrátiť nožnicami.

Zvýšenie prietoku o 1 liter kyslíka za minútu cez nosové kanyly vo všeobecnosti zodpovedá dýchaniu vzduchu s koncentráciou kyslíka 24 %; pridanie 2 litrov kyslíka na koncentráciu 28 % atď., pridanie 4 % na každý ďalší liter kyslíka ku koncentrácii okolitého vzduchu (čo je 21 %).

Nosová kanyla s vysokým prietokom

Nosová kanyla s vysokým prietokom sa skladá z kompresorovej jednotky, mixéra, aktívneho zvlhčovača, vyhrievaného okruhu a koncovky – vyrobenej z mäkkého hrubého silikónu –, ktorá je umiestnená pred nosnými dierkami pacienta.

Cieľom je dodávať zvlhčený a teplý kyslík s nastaviteľným FiO2 prietokmi až 60 l/min.

Výhodou tejto oxygenoterapie je redukcia anatomických mŕtvych priestorov, poskytovanie konštantného a nastaviteľného FiO2, zaručenie dobrého zvlhčovania, ale predovšetkým efekt PEEP (pozitívny end-exspiračný tlak, ktorý zlepšuje výmenu alveol).

Často sa používa v intenzívnej alebo subintenzívnej starostlivosti, pretože je dobrou alternatívou k neinvazívnej ventilácii.

Pohodlie často nie je pre pacienta ideálne, ale klinické výsledky sú vynikajúce.

Prečítajte si tiež:

Núdzové vysielanie ešte viac...Naživo: Stiahnite si novú bezplatnú aplikáciu vašich novín pre IOS a Android

Kyslíko-ozónová terapia: Pre aké patológie je indikovaná?

Hyperbarický kyslík v procese hojenia rán

Venózna trombóza: Od symptómov k novým liekom

Prednemocničný intravenózny prístup a resuscitácia tekutín pri ťažkej sepse: observačná kohortová štúdia

Čo je intravenózna kanylácia (IV)? 15 krokov postupu

zdroj:

Medicína online

Tiež sa vám môže páčiť