Revolúcia v zdraví žien: moderná a proaktívna vízia

Povedomie o zdraví žien v Centre európskych stratégií

Nová éra prevencie zdravotnej starostlivosti o ženy v Európe

Prevencia zdravotnej starostlivosti u žien nadobudol v Európe nový význam, najmä prostredníctvom EU4Health 2021-2027 program. Tento program, ktorý predstavuje najväčší, aký kedy EÚ uskutočnila v sektore zdravotníctva, kladie osobitný dôraz na podporu zdravia a prevenciu chorôb s rozpočtom 5.1 miliárd eur. Program podporuje rôzne akcie vrátane pripravenosti na krízy, podpory zdravotníckeho systému a zdravotníckeho personálu a digitálnych inovácií s osobitným zameraním na zdravie žien.

Stratégie EÚ pre rodovú rovnosť a boj proti násiliu

Európska komisia prijala stratégiu rodovej rovnosti na obdobie rokov 2020 – 2025, v ktorej sa zaviazala preklenúť rodové rozdiely vo výskume a inováciách. Okrem toho sa aktívne zapája do boja proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom iniciatív ako „NO.NO.NEIN“ kampaň a “Iniciatíva "Spotlight"“v spolupráci s Spojené národy, ktorého cieľom je odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Osvetové kampane a mobilné kliniky

Počas pandémie sa mnohé premietania odložili, ale zdôraznila sa dôležitosť kampaní na zvýšenie povedomia, aby sa podporila účasť na nich pravidelné kontroly. Mnoho združení a organizácií poskytuje bezplatné prehliadky a informačné kampane, pričom využívajú aj mobilné kliniky na oslovenie ľudí v oblastiach vzdialených od nemocničných zariadení. Tieto mobilné ambulancie, vybavené vyspelými technológiami, umožňujú realizáciu mamografických a zdravotných skríningov prsníkov, čím zlepšujú prístup k preventívnej starostlivosti.

Budúcnosť personalizovanej a dostupnej prevencie

Iniciatívy na zvyšovanie povedomia a pokroky v medicínskej technike dláždia cestu budúcnosti, v ktorej bude prevencia zdravotnej starostlivosti žien prístupnejšia a prispôsobenejšia. Vďaka informovaným kampaniam a využívaniu mobilných a inovatívnych nástrojov sa dosahuje pokrok smerom k inkluzívnejšiemu proaktívny systém zdravotnej starostlivosti, schopné osloviť väčší počet žien a poskytnúť účinnejšiu preventívnu starostlivosť.

Tento vývoj predstavuje významný prelom v oblasti zdravia žien, pričom zdôrazňuje holistickejší a integrovanejší prístup, ktorý presahuje rámec jednoduchej liečby chorôb, a zahŕňa širšiu víziu zdravia a blaha žien v Európe.

Zdroje

Tiež sa vám môže páčiť