Srdcová arytmia: príčiny, symptómy, diagnostika a liečba

Hovorme o srdcovej arytmii. Srdce je sval, ktorého základnou úlohou je cirkulovať krv po celom tele

V ňom je elektrický obvod, nazývaný excito-kondukčný systém, ktorý aktivuje a reguluje srdcovú kontrakciu.

Normálne sa srdcová frekvencia pohybuje medzi 60 a 100 údermi za minútu a kontrakcie nasledujú po sebe pravidelným a rytmickým spôsobom, len s malými fyziologickými odchýlkami spojenými s dýchaním (údery majú tendenciu spomaľovať sa pri hlbokom výdychu).

Srdcová arytmia je porucha

 • srdcového rytmu, pri ktorom údery nie sú rytmické (napr. fibrilácia predsiení);
 • zvýšená srdcová frekvencia (tachykardia), pri ktorej frekvencia v pokoji presahuje 100 úderov za minútu;
 • znížená srdcová frekvencia (bradykardia), pri ktorej je frekvencia v pokoji nižšia ako 60 úderov za minútu.

K srdcovej arytmii dochádza, keď dôjde k oneskoreniu alebo zablokovaniu elektrických signálov, ktoré riadia srdcový tep.

K tomu dochádza, keď špeciálne nervové bunky, ktoré produkujú elektrické signály, nefungujú správne alebo ak signál neprechádza normálne cez srdce.

K arytmii môže dôjsť aj v dôsledku produkcie elektrického signálu v srdci, ktorý je dodatočný k signálu produkovanému určenými nervovými bunkami.

PRÍČINY A RIZIKOVÉ FAKTORY Srdcovej arytmie

Medzi najčastejšie rizikové faktory arytmie patria:

 • fajčenie;
 • Zneužívanie alkoholu;
 • zneužívanie kávy alebo čaju;
 • užívanie drog (napr. kokaín a amfetamíny);
 • vedľajšie účinky spojené s užívaním určitých liekov;
 • tráviace poruchy;
 • CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc);
 • silný emocionálny stres (strach, smútok, hnev...)
 • zvýšenie hodnôt krvného tlaku
 • uvoľňovanie určitých stresových hormónov;
 • infarkt;
 • predchádzajúce zdravotné ťažkosti (hypertenzia, ochorenie koronárnych artérií, dysfunkcia štítnej žľazy vedúca k nadprodukcii alebo hypoprodukcii hormónu štítnej žľazy, reumatické ochorenie srdca).

Na niektorých formách arytmie (napr. Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm) sa môžu podieľať vrodené faktory srdcového zlyhania, teda prítomné od narodenia.

príznaky

Rôzne formy arytmie sa prejavujú podobnými príznakmi: búšenie srdca, pocit slabosti, dýchavičnosť a v prípade fibrilácie predsiení zvláštny pocit na hrudníku, ktorý sa opisuje ako „búšenie srdca“ alebo „skákanie srdca“.

Synkopa (krátkodobá strata vedomia) vzniká pri nedostatočnom prekrvení mozgu (brachykardia s menej ako 20 údermi za minútu alebo náhla tachykardia s frekvenciou nad 200 úderov za minútu).

Pacient, ak leží so zdvihnutými nohami, rýchlo nadobudne vedomie.

Ak však nenadobudne vedomie, ide o stav núdze s nebezpečenstvom zástavy srdca, vtedy sú potrebné núdzové opatrenia na záchranu života: masáž srdca, umelé dýchanie, defibrilácie, atď., takže môže byť dôležité ísť do ošetrovňa okamžite.

DIAGNOSTIKA Srdcovej arytmie

Pre presnú diagnózu má kardiológ k dispozícii určité lekárske vyšetrenia.

Krvné testy (srdcové markery) merajú akékoľvek poškodenie srdca, hladinu cukru (cukru v krvi) a hormónov štítnej žľazy (TSH, T3 a T4).

U mladých žien môže byť srdcová arytmia spôsobená nadmernou funkciou štítnej žľazy (hypertyreóza) alebo anémiou.

Elektrokardiogram (EKG) zaznamenáva elektrické impulzy srdca a používa sa na zistenie, akým typom arytmie človek trpí.

Ak sú arytmie časté, lekár vás môže požiadať, aby ste nosili prenosné EKG (Holter) počas 24 po sebe nasledujúcich hodín.

Echokardiogram s ultrazvukom zvýrazní veľkosť srdca a srdcových chlopní; zatiaľ čo röntgen hrudníka pomáha zistiť, či príčinou srdcovej arytmie je problém súvisiaci s pľúcami.

Ak sa srdcová arytmia objaví počas fyzickej aktivity alebo po nej, lekár môže predpísať záťažový test, ktorý zhodnotí, ako srdce reaguje na fyzickú únavu.

Srdcová aktivita sa zaznamenáva na rotopede alebo bežiacom páse.

Ak sa počas testu objaví artritída, znamená to, že srdce nedostáva dostatok krvi a je potrebné skontrolovať zdravie tepien.

CURE

Arytmie, ktoré nie sú rušivé, zvyčajne nevyžadujú liečbu.

Ak je však porucha častá, možno zvoliť liečbu: v prípade extrasystolov mierne sedatívne lieky.

Ak sa nedosiahnu žiadne výsledky, použijú sa antiarytmické lieky.

V prípade supraventrikulárnych tachykardií sa ich už vyskytli antiarytmikami alebo špeciálnymi manévrami, ako je ponorenie tváre do ľadovo studenej vody alebo podávanie elektrických stimulov, pričom sa snažíme zabrániť ich opakovaniu v budúcnosti. opäť antiarytmikami.

Pri komorových tachykardiách sa používajú lieky, ktoré kontrolujú rytmus, aj keď v niektorých prípadoch to nedokážu, takže malé sondy v srdci napojené na malé elektronické zariadenie, ktoré dokáže rozoznať, kedy tachykardia prebieha a vysielať elektrické podnety, ktoré prerušia používa sa.

Brachykardie sa liečia implantáciou kardiostimulátora (kardiostimulátora), ktorý nahrádza kardiovaskulárne okruhy, ktoré zlyhali a je schopný meniť srdcovú frekvenciu podľa toho, čo človek potrebuje.

Prečítajte si tiež

Núdzové vysielanie ešte viac...Naživo: Stiahnite si novú bezplatnú aplikáciu vašich novín pre IOS a Android

Vykonávanie kardiovaskulárneho objektívneho vyšetrenia: Sprievodca

Srdcové choroby a alarmy: Angina pectoris

Falzifikáty, ktoré sú nám srdcu blízke: Srdcové choroby a falošné mýty

Spánkové apnoe a kardiovaskulárne ochorenie: Korelácia medzi spánkom a srdcom

Myokardiopatia: čo to je a ako ju liečiť?

Venózna trombóza: Od symptómov k novým liekom

Cyanogénna vrodená srdcová choroba: Transpozícia veľkých tepien

Srdcová frekvencia: Čo je bradykardia?

Dôsledky traumy hrudníka: Zamerajte sa na pomliaždenie srdca

Srdcový šelest: Čo to je a aké sú príznaky?

Pobočkový blok: Príčiny a dôsledky, ktoré treba vziať do úvahy

Kardiopulmonálne resuscitačné manévre: Riadenie hrudného kompresora LUCAS

Supraventrikulárna tachykardia: Definícia, diagnostika, liečba a prognóza

Identifikácia tachykardií: čo to je, čo to spôsobuje a ako zasiahnuť pri tachykardii

Infarkt myokardu: Príčiny, symptómy, diagnostika a liečba

Aortálna insuficiencia: Príčiny, symptómy, diagnostika a liečba aortálnej regurgitácie

Vrodená srdcová choroba: Čo je aortálna bicuspidia?

Fibrilácia predsiení: definícia, príčiny, symptómy, diagnostika a liečba

Ventrikulárna fibrilácia je jednou z najzávažnejších srdcových arytmií: Poďme sa o tom dozvedieť

Flutter predsiení: definícia, príčiny, symptómy, diagnostika a liečba

Čo je Echocolordoppler zo supraaortálnych kmeňov (karotíd)?

Čo je to The Loop Recorder? Objavovanie domácej telemetrie

Elektrokardiogram: Úvodné postupy, umiestnenie elektród EKG a niekoľko tipov

Čo je elektrokardiogram (EKG)?

EKG: Analýza tvaru vlny na elektrokardiograme

Čo je to EKG a kedy urobiť elektrokardiogram

Infarkt myokardu s eleváciou ST: Čo je STEMI?

Prvé princípy EKG z ručne písaného výukového videa

Kritériá EKG, 3 jednoduché pravidlá od Kena Grauera - EKG Rozpoznať VT

EKG pacienta: Ako čítať elektrokardiogram jednoduchým spôsobom

EKG: Čo naznačujú vlny P, T, U, komplex QRS a segment ST

Elektrokardiogram (EKG): Na čo slúži, kedy je potrebný

Stresový elektrokardiogram (EKG): Prehľad testu

Čo je dynamický elektrokardiogram EKG podľa Holtera?

Plne dynamický elektrokardiogram podľa Holtera: Čo to je?

Postupy obnovy srdcového rytmu: Elektrická kardioverzia

Cardiac Holter, Charakteristika 24-hodinového elektrokardiogramu

Čo je Echocolordoppler?

Periférna arteriopatia: Symptómy a diagnostika

Endokavitárna elektrofyziologická štúdia: Z čoho pozostáva toto vyšetrenie?

Srdcová katetrizácia, čo je toto vyšetrenie?

Echo Doppler: Čo to je a na čo to je

Transezofageálny echokardiogram: Z čoho pozostáva?

Pediatrický echokardiogram: Definícia a použitie

zdroj

Medicína online

Tiež sa vám môže páčiť