Vyhorenie, stres a úzkosť: ako chrániť svoju psychickú pohodu

Každý záchranár vie, aké dôležité je udržiavať myseľ a telo v kondícii, aby bolo možné čo najlepšie zvládať núdzové situácie

Príčiny a symptomatológia syndrómu vyhorenia

Vyhorenie alebo „syndróm vyhorenia v práci“ je stav chronického pracovného stresu charakterizovaný progresívnym vyčerpávaním duševných a fyzických zdrojov s príznakmi, ktoré môžu zahŕňať:

  • Chronická únava a pocity vyčerpania: typický pocit „dôjdu plynu“, vyčerpanie, ktoré nevymizne ani odpočinkom
  • Cynizmus a emocionálna neviazanosť: progresívny pokles nadšenia a motivácie k práci
  • Znížená efektivita a produktivita: ťažkosti so sústredením, znížený pracovný výkon a zvýšený počet chýb
  • Poruchy spánku a príjmu potravy: nespavosť, nervový hlad alebo strata chuti do jedla
  • Psychosomatické príznaky: bolesti hlavy, bolesti svalov, poruchy trávenia

Vo všeobecnosti medzi hlavné príčiny tohto nebezpečného syndrómu môžeme nájsť: skutočné alebo domnelé pracovné preťaženie; pocit bezmocnosti a nedostatku kontroly; nedostatok primeraného uznania, spravodlivosti a pocitu spolupatričnosti ku komunite v pracovnom prostredí; a nakoniec konflikt medzi hodnotami v rámci pracovného kontextu.

Ako sa vysporiadať s vyhorením?

Najlepší spôsob, ako sa vysporiadať so syndrómom vyhorenia, je zmeniť životný štýl a spôsob života v práci: je potrebné mať pozitívne vzťahy na pracovisku, s kolegami aj nadriadenými, nájsť správnu rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, angažovať sa fyzická aktivita alebo šport, ktoré sa ukážu ako vynikajúce nástroje na zvládanie stresu, a nakoniec, triviálne, oddych a čas pre seba. Aj keď sa tieto veci zdajú byť ťažko dosiahnuteľné z dôvodu nedostatku času alebo všeobecnej nemožnosti, je potrebné pamätať na to, že vlastné zdravie a starostlivosť o seba sú rovnako dôležité ako zdravie ľudí, o ktorých sa staráme. z toho zlý zdravotný stav podkopáva aj našu schopnosť pomáhať druhým.

V extrémnych prípadoch sa obráťte na špecialistu

Keď je symptomatológia syndrómu vyhorenia výrazná a je takmer nemožné problém vyriešiť svojpomocne, je vhodné obrátiť sa na odborníka s odbornosťou v danej oblasti. Profesionálna pomoc môže skutočne pomôcť lepšie pochopiť problém a vyvinúť užitočné nástroje na jeho riešenie.

Zdroje a obrázky

 

Tiež sa vám môže páčiť