Venózna trombóza: od symptómov k novým liekom

Venózna trombóza je ochorenie spôsobené tvorbou krvnej zrazeniny v žilovom systéme

Tvorba krvnej zrazeniny je fyziologický proces, ku ktorému dochádza vždy, keď telo potrebuje zastaviť krvácanie; sú však situácie, kedy dochádza k tvorbe krvnej zrazeniny v žilách nevhodným spôsobom a na nevhodných miestach, čo môže viesť k žilovej trombóze, veľmi vážnemu ochoreniu, ktoré spôsobuje prekážku spätnému toku krvi v našich žilách.

Príčiny venóznej trombózy

Jednou z príčin je stáza alebo tendencia krvi stagnovať v distálnych častiach nášho tela, stav, ktorý môže súvisieť s kŕčovými žilami alebo s obdobím podstielky alebo výrazným obmedzením pohyblivosti.

Hlavnou príčinou je však zápal: všetky chronické alebo akútne zápalové ochorenia, vrátane napríklad zápalu pľúc, spôsobujú väčšie zrážanie krvi.

Ďalšími dôležitými rizikovými faktormi sú obezita, prítomnosť nádoru (u týchto pacientok sa trombóza často vyvinie ešte pred samotným nádorom) a hormonálna antikoncepcia alebo substitučná liečba estrogénom po menopauze, ktoré však predstavujú rizikový faktor najmä u tých, ktorí sú predisponovaní, napríklad tí, ktorí majú významnú rodinnú anamnézu venóznej trombózy“.

Žilová trombóza, príznaky, ktoré netreba podceňovať

Žilová trombóza je veľmi zákerné ochorenie, ktorého príznaky môžu byť veľmi variabilné.

Vo všeobecnosti možno povedať, že najviac postihnutými orgánmi (každá žila v tele môže mať trombózu, vrátane mozgových žíl) sú dolné končatiny a najklasickejšími príznakmi sú zväčšenie objemu a opuch, ktorý môže byť obmedzený na chodidlo alebo sa môže rozšíriť až na lýtka alebo celá noha.

Môže sa tiež vyskytnúť sotva vnímateľná až neznesiteľná bolesť a silný pocit ťažkosti v nohe, ktorý môže obmedzovať alebo dokonca brániť pohybu končatín alebo chôdze.

Kompresný ultrazvuk na diagnostiku venóznej trombózy

Klinická diagnóza hlbokej žilovej trombózy je chybná, a preto je nevyhnutné potvrdiť diagnózu bezpečným, rýchlym a bezbolestným ultrazvukovým vyšetrením.

Vaskulárna sonda echocolordoppler sa používa vo svojom najjednoduchšom, ale najefektívnejšom variante, kompresnom ultrazvuku (CUS).

Žily na nohách sa vizualizujú, začínajúc od oblasti slabín, na základe princípu, že žily – na rozdiel od tepien – sú stlačiteľné, a preto ak má žila normálny tok a nemá trombus, pri stlačení sondou sa úplne stlačí a na monitore už prakticky nie je vidieť.

Žila musí byť vyšetrená po celej dĺžke, pretože trombus môže byť prítomný len v časti jej priebehu, a ak sa obmedzíme na skúmanie len najproximálnejších častí, ktoré sa dajú ľahšie vyšetriť, riskujeme, že nestanovíme diagnózu, a preto nie liečenie potenciálne smrteľnej patológie.

Ak sú žily stlačiteľné, krv nimi prirodzene prúdi a nevznikajú preto tromby.

Vždy je dobré podstúpiť toto vyšetrenie urgentne pri klinickom podozrení na hlbokú žilovú trombózu, keď sa objavia všetky alebo aj niektoré z vyššie popísaných symptómov a najmä ak sú spojené s prítomnosťou závažného rizika faktory.

Aké sú komplikácie?

Najobávanejšou komplikáciou je pľúcna embólia, infarkt pľúc, ktorý vedie k výraznému zhoršeniu funkcie dýchania.

Žily dolných končatín ústia do dutej žily na úrovni brucha, ktorá ústi do pravého srdca, odkiaľ začínajú pľúcne tepny, ktoré vedú krv do pľúc.

Zrazenina, ktorá sa vytvorí v žilách našich nôh, ak sa nelieči rýchlo, môže sa rozpadnúť na embóliu a po prietoku krvi z periférie smerom k srdcu sa embólia môžu dostať do srdca a odtiaľ do pľúc, kde sa oklúzia pľúcne tepny.

Venózna patológia je teda komplikovaná arteriálnou trombózou, pri ktorej dôjde k upchatiu cievy privádzajúcej krv do orgánu, čo vedie k odumretiu orgánu alebo jeho časti s viac či menej rozsiahlym infarktom.

Nové spôsoby liečby venóznej trombózy

Na liečbu venóznej trombózy by sa mali používať iba antikoagulačné lieky; asi sedemdesiat rokov sme mali k dispozícii len jeden liek, ktorý bol veľmi účinný, no komplikovane sa ovládal, coumadin.

V posledných 5-10 rokoch sú však dostupné nové lieky, nazývané nové priame antikoagulanciá (NAO alebo DOAC), ktoré predstavovali skutočnú revolúciu v oblasti terapie a prevencie žilovej aj arteriálnej trombózy (napr. mozgová príhoda v r. pacienti s fibriláciou predsiení, častou srdcovou arytmiou).

Tieto lieky sa ľahšie spravujú a sú bezpečnejšie; sú priamymi inhibítormi jedného faktora zrážanlivosti, a preto nevyžadujú žiadne iné sledovanie okrem pravidelných krvných kontrol, niekedy len ročne.

Prečítajte si tiež:

COVID-19, The Mechanism of Arterial Thrombus Discovered: The Study

Výskyt hlbokej žilovej trombózy (DVT) u pacientov s MIDLINE

Hlboká žilová trombóza horných končatín: Ako sa vysporiadať s pacientom s Paget-Schroetterovým syndrómom

Vedieť, že trombóza zasahuje do krvnej zrazeniny

Venózna trombóza: Čo to je, ako ju liečiť a ako jej predchádzať

zdroj:

Humanitas

Tiež sa vám môže páčiť