Ekonomické nerovnosti v zdravotníctve v USA

Skúmanie výziev systému EMS v kontexte rozdielov v príjmoch

Ekonomická a personálna kríza v EMS

V Spojené štáty, lekárske pohotovosti sú riadené prostredníctvom Núdzové lekárske služby (EMS), ktorý čelí významným ekonomickým a osobným výzvam. Jedným z kľúčových aspektov tohto systému je financovanie, ktoré sa primárne spolieha na dva zdroje: poplatky za poskytnuté služby a verejné prostriedky. Prevádzkové náklady však často prevyšujú vybrané poplatky, čo si vyžaduje finančnú podporu. Jasný príklad je v Anytown, USA, kde prevádzkujú hasiči ambulancie služba prináša ročné náklady $850,000. Vzhľadom na štruktúru financovania pacienti často dostávajú účty za nekrytý rozdiel, ktorý nie je krytý poistením, čo spôsobuje finančné ťažkosti a prekvapivé účty pre nepoistených alebo podpoistených pacientov.

Disparity na základe príjmu v reakcii

A kritický faktor v systéme EMS je rozdiely v časoch odozvy na základe príjmu. Výskum zdôraznil, aké sú časy odozvy ambulancií v Spojených štátoch O 10 % dlhšie v chudobnejších oblastiach v porovnaní s bohatšími. Tento rozdiel by mohol prispieť k väčším rozdielom v kvalite poskytovanej prednemocničnej starostlivosti, čo by negatívne ovplyvnilo výsledky pre pacientov v štvrtiach s nízkymi príjmami. Celková priemerná doba odozvy EMS bola o 3.8 minúty dlhšia v poštových smerovacích číslach s nižšími príjmami v porovnaní s bohatšími, po kontrole premenných, ako je hustota miest a časy hovorov.

Ekonomická a personálna kríza: kombinácia

Najväčšie náklady na poskytovanie služby EMS súvisia s prevádzkovou pripravenosťou, t.j. údržbou dostatočné zdroje je k dispozícii, aby mohol rýchlo reagovať na núdzové volania. S pandémiou nedostatok personálu túto výzvu ešte zhoršil a výrazne zvýšil mzdy v sektore EMS. Tento zvýšený dopyt je spôsobený najmä úbytkom dobrovoľníkov a rastúcou potrebou kvalifikovaného personálu v nemocniciach, čo núti agentúry EMS investovať viac do svojich zamestnancov, aby zabezpečili efektívne a včasné služby.

Výzva na vyrovnanie

Ekonomické rozdiely v americkom systéme EMS predstavujú významný problém, ktorý si vyžaduje naliehavú pozornosť. Je nevyhnutné ich rozpoznať a riešiť nerovnosti zabezpečiť spravodlivý a včasný prístup k núdzovej starostlivosti pre všetkých občanov bez ohľadu na ich príjem alebo štvrť, v ktorej žijú. Okrem toho si ekonomická udržateľnosť systému vyžaduje inovatívne riešenia na vyváženie nákladov na služby s potrebou poskytovať účinnú a včasnú pomoc .

Zdroje

Tiež sa vám môže páčiť