kompani

Zyra e regjistruar dhe selia

Piazzale Badalocchio 9 / b
43126 Parma
Itali
Numri i TVSH-së IT02277610347
Regjistrimi në Regjistrin e Bizneseve për Parma 02277610347 11 / 03
REA n. 225130

Drejtor Menaxhues

Marina Boldrini

Marketing

Antonella Venturini
Sara Mannino

Zyra e Desk

Mario Robusti
Francesca Domenichini

Kontribues

Davide Bernieri (ITA - ENG) - Lajme
Paola Camia (ITA) - Specializuar në strategjinë mjekësore të logjistikës
Marcello Sciarotta (BRA) - Zjarrfikësit dhe gjendja e EMS në Brazil
Robert Katzer MD MBA (ENG) - UCI, Qendra për Shkenca Mjekësore të Katastrofave