Paramedics inför terrorattacker

Sjukvårdare är verkligen alltid i fara när de är ute med ambulansen. Våldsepisoder är vanliga och tyvärr ofta. Denna fallstudie inrättas i Israel. Karaktärerna i denna verkliga upplevelse är paramediker och ...

Varför är du en sjukvårdare?

Ambulanspersonal är inte bara där för en kallelse. Det är ett jobb, och det kräver ansträngning och färdigheter som ska utföras. Som sjukvårdare har även EMT, sjuksköterskor och instruktörer svåra vägar för att ge korrekt vård.