Paramedics inför terrorattacker

Sjukvårdare är verkligen alltid i fara när de är ute med ambulansen. Våldsepisoder är vanliga och tyvärr ofta. Inställningen för denna fallstudie är i Israel. Karaktärerna i denna verkliga upplevelse är sjukvårdare och ...

Varför är du en sjukvårdare?

Ambulanspersonal är inte bara där för en kallelse. Det är ett jobb, och det kräver ansträngning och färdigheter som ska utföras. Som sjukvårdare eller EMT har sjuksköterska och instruktör svåra vägar för att ge korrekt vård.