surfning Tag

avsändande

911, 999, 112 är numren för nödsamtal. Sändare i Europa och över hela världen behöver rätt information för att förbättra sin kompetens och kunskap om kommunikationstekniker.

Paramedics inför terrorattacker

Sjukvårdare är verkligen alltid i fara när de är ute med ambulansen. Våldsepisoder är vanliga och tyvärr ofta. Denna fallstudie inrättas i Israel. Karaktärerna i denna verkliga upplevelse är paramediker och ...