surfning Tag

Brottsbekämpande

Polis, säkerhetstjänster, sheriff, först svarande, lagstiftningsreglering och nyheter.

Paramedics inför terrorattacker

Sjukvårdare är verkligen alltid i fara när de är ute med ambulansen. Våldsepisoder är vanliga och tyvärr ofta. Denna fallstudie inrättas i Israel. Karaktärerna i denna verkliga upplevelse är paramediker och ...