surfning Tag

defibrillering

defibrillatorer, AED, grundläggande livstöd, hjärt-lungåterupplivning och hjärtmassagerelaterat innehåll.