De nya orala antikoagulantia: fördelar, doser och kontraindikationer

Nya orala antikoagulantia: hur fungerar de? Ta reda på om deras fasta doser, fördelar och kontraindikationer

Utöver de traditionella orala antikoagulantia (TAO) har det under de senaste åren funnits ett effektivt alternativ för att göra blodet tunnare och förhindra att blodplättar klumpar ihop sig och orsakar blodproppar.

Vi pratar om de nya orala antikoagulantia (NAO), som är mycket användbara läkemedel för behandling av:

  • djup ventrombos
  • lungemboli
  • icke-valvulärt förmaksflimmer
  • ischemisk stroke (som profylax).

TAO vs NOAC, jämför antikoagulantia

Verkan av traditionella antikoagulantia syftar till att modifiera blodets förmåga att koagulera genom att hämma effekten av vitamin K, men dosen varierar mycket från person till person, så patienten måste regelbundet genomgå blodprover för att kalibrera lämplig terapeutisk mängd som ska tas.

De nya orala antikoagulantia verkar å andra sidan på faktor X eller protrombinas, ett enzym i koagulationskaskaden, och är mycket mer stabila och bekväma att ta.

Fördelarna med nya orala antikoagulantia jämfört med traditionella antikoagulantia

De nya orala antikoagulantia (NOAC) har, till skillnad från de "klassiska" antikoagulantia som representeras av anti-vitamin K-läkemedel, en lägre risk för blödning, kräver inte periodisk övervakning av koagulationsbalansen för sin dosering, och deras dosering är alltid fast (vilket är mycket viktigt för patienter med dålig följsamhet till terapin).

Av stor betydelse är också NOAC:s förmåga att ha färre interaktioner med andra läkemedel och livsmedel än TAO.

En annan fördel med NOAC är deras snabba effekt och korta halveringstid, vilket indikerar den tid som krävs för att minska plasmakoncentrationen av läkemedlet med 50 procent och kan avbrytas 24 timmar före operationen.

Indikationer för användning av nya orala antikoagulantia

Lungemboli, icke-valvulärt förmaksflimmer, profylax av ischemisk stroke och behandling av venös insufficiens: det är de sjukdomar som den nya generationen antikoagulantia är särskilt indicerad för.

Venös insufficiens är ett kliniskt tillstånd som orsakas av förändringar i klaffarna inuti venerna, som förlorar sin elasticitet med tiden och inte längre kan föra blodet från periferin tillbaka till hjärtat.

Blodet förblir därför i de nedre extremiteterna, vilket predisponerar för bildandet av ödem, vidgade kapillärer, missfärgningar av huden och sår, åderbråck med möjlighet att utveckla hud-subkutana infektioner och i de allvarligaste fallen venös trombos.

Denna patologi beror på en genetisk predisposition, som förvärras av förvärvade riskfaktorer representerade av alla de tillstånd som leder till stas i den venösa och lymfatiska cirkulationen som:

  • stillasittande
  • vara överviktig
  • jobb som kräver stående under långa perioder
  • tidigare djup ventrombos.

Kontraindikationer för de nya orala antikoagulantia

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt särskilda patienttillstånd såsom njur- och leverinsufficiens, som kräver en minskning av läkemedlets dosering.

En annan kontraindikation för användningen av NOAC är hjärtklaffsjukdom.

Läs också:

Djup ventrombos i de övre extremiteterna: Hur man handskas med en patient med Paget-Schroetters syndrom

Venös trombos: vad det är, hur man behandlar det och hur man förhindrar det

Icke-traumatiska intramurala hematom hos patienter på antikoagulerande terapi

källa:

GSD

Du kanske också gillar