Granskning av medicintekniska apparater: Hur kan du upprätthålla garantin på dina produkter?

Många ambulansinstrument är medicintekniska produkter. Detta innebär att de alla är föremål för CE-märkningsprotokoll. När en ny europeisk förordning har upprättats är det här en lättartikel för att varna utövare och EMS-arbetstagare om straff och civil risker i fråga om granskning och underhåll på ambulansmedicinska apparater.

Det finns många viktiga regler som måste respekteras för att kunna använda medicinsk utrustning säkert, utan risk för båda patienter och yrkesmän/kvinnor. Vad kan hända med dem som inte betalar tillräckligt med uppmärksamhet åt regler, regler och utför inte regelbundna kontroller och underhåll?

Låt oss ta en titt på denna komplicerade värld i detaljer. Först måste vi komma ihåg att det här är ett fält av regler som utgör en grundläggande princip: SÄKERHET!

  1. Vad står CE-märkningen på en medicinsk enhet för?
  2. Vad menas med "produktgaranti"?
  3. Vad är regelbundet underhåll och varför behöver det utföras?

"Underhåll","generell bedömning","livslängd","underhållsåtgärder”. Det finns många ord som börjar introduceras oftare inom riken ambulanshantering.

Detta gäller inte bara för fordonsledning utan även för alla enheter som finns ombord. Från kliniskt hjälp till patientens rörelse finns regler som ska följas för att "Förlora inte" CE-märkningskraven.

Medicinska ventilatorer, defibrillatorer eller elektroniska enheter behöver underhåll och kontroller

Vad innebär det?

Vårt CE-märkning är en tillverkarens garanti vilket garanterar slutkunden att "denna produkt överensstämmer med alla väsentliga krav som anges i Europeiskt direktiv 93 / 42 / CE från designfasen fram till marknadsintroduktionen och användningen av enheten i vissa situationer ".

I en värld av medicintekniska produkter, denna märkning åtföljs - vid behov - av rekommendationer och bestämmelser utfärdade av lämpliga myndigheter, till exempel ministerier och / eller certifieringsinstitutioner. Dessa uppsättningar rekommendationer används för att förklara hur man ska behåll din enhet under perfekta förhållanden under hela livslängden och för att det ska kunna fungera utan att skada räddarna eller patienterna.

Några av de instrument som finns ombord på ambulans är en del av den så kallade "medicintekniska produkter”. Dessa verktyg används i medicin för olika ändamål. Definitionen enligt direktivet är följande:

Medicinsk utrustning: instrument, apparater, apparater, material eller annan artikel, oavsett om de används ensam eller i kombination, inklusive den programvara som är nödvändig för att den ska kunna användas korrekt av tillverkaren avsedd att användas för människor i syfte att
- diagnos, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom
- diagnos, övervakning, behandling, lindring eller ersättning för skada eller handikapp
- Undersökning, ersättning eller modifiering av anatomin eller en fysiologisk process.
- kontroll av begreppet och som inte uppnår sin huvudsakliga avsedda åtgärd i eller på människokroppen med farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, men som kan biträdas i dess funktion med sådana medel,

På nästa sida: Hur garanterar ambulansleverantören att de använder rätt enheter?